STELLINGEN

Nooit ziek zijn is slecht voor de gezondheid.

J.L.L. Rakels, Technische Universiteit Delft

De Europese eenwording is pas een feit als het nieuws hierover op de binnenlandpagina's van de krant verschijnt.

H. Eertink, Universiteit Twente

Bij de recente politieke ontwikkelingen in Nederland om paars als verlichte mogelijkheid te zien, dient bedacht te worden dat paars zich aan de uiterste rand van het spectrum bevindt.

M.T. Nurmohamed, Universiteit van Amsterdam

Wetenschap bedrijven bestaat, naast het doen van onderzoek, voor een belangrijk deel uit het bedrijven van marketing en public relations.

F.W. Cornelissen, Rijksuniversiteit Groningen