NS: kosten voor alternatief vervoer vergoed

UTRECHT, 16 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen zijn bereid de kosten voor alternatief vervoer als bus, taxi en auto te vergoeden die treinreizigers tijdens de stakingen hebben gemaakt. Vanaf volgend jaar zal dit niet meer het geval zijn.

Bij de NS gelden sinds 1 januari van dit jaar een aantal 'algemene vervoersvoorwaarden', die in de plaats zijn gekomen van deels wettelijke, deels bedrijfsinterne regels. Zo staat in de nieuwe vervoersvoorwaarden dat de NS “in geval van acties en stakingen van eigen personeel desgevraagd vooruitbetaalde reissommen naar rato van de duur ervan terug zullen betalen”. De algemene vervoersvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar aan het loket.

Het betreffende artikel is een aanscherping van het tot voor kort ruimhartiger aansprakelijheidsbeleid van de NS op dit punt. Directe aanleiding voor de aanscherping was de treinstaking van april 1992, die de NS aan vergoede kosten voor alternatief vervoer een slordige 1,4 miljoen gulden heeft gekost. Dit bedrag was exclusief de kosten voor de verwerking van de schadevergoedingen. In 1992 duurde de staking 2dag, wat werd afgerond op 3 dagen. Nu heeft de staking bijna 4 dagen geduurd: vorige week woensdagochtend en deze week maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Het besluit om de nieuwe vervoersvoorwaarden op de stakingen van vorige en deze week nog niet van toepassing te verklaren, is door NS-topman R. den Besten persoonlijk genomen. Hij verwachtte problemen als de spoorwegen twee soorten klanten zouden onderscheiden: kaarthouders wier abonnement dateert van voor 1 januari 1994 en kaarthouders van daarna. De eerste categorie zou in aanmerking komen voor een schadevergoeding, de tweede slechts voor restitutie van een deel van de abonnementskosten. Behalve boze klanten, zou dit ook juridische haarkloverij kunnen opleveren. Volgens NS-bedrijfsjurist A. Hagdorn is sprake van “een overgangssituatie” waarin de NS “de regeling van 1992 bij wijze van uitzondering en om redenen van klantvriendelijkheid nog een keer hanteren”.

Treinreizigers die in aanmerking menen te komen voor een schadevergoeding kunnen hun verzoek richten aan Klantenservice NS (Postbus 2025, 3500 HA Utrecht). Het verzoek dient te worden vergezeld van de originele taxibonnen of strippenkaarten en moet worden gemotiveerd. Duidelijk moet zijn dat het gaat om redelijk en aantoonbaar alternatief vervoer, aldus de NS. Overnachtingen in hotels worden niet vergoed. Omdat de afdeling Klantenservice elk geval op zijn eigen motivatie zal bekijken, maken ook taxibonnen voor grotere afstanden een kans. Hoe lang de afwikkeling zal duren, kunnen de NS niet zeggen. De verwachting is dat het de twee maanden niet zal overschrijden. Voor de schadevergoeding geldt een wettelijke verjaringstermijn van één jaar.