Nog onduidelijkheid over mogelijke trendbreuk; Lichte daling werkloosheid

DEN HAAG, 16 JUNI. De omvang van de werkloosheid stijgt niet meer en vertoont zelfs een lichte daling.

Na de zeer snelle stijging van het aantal werklozen aan het begin van dit jaar, geven de nieuwste cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendmaakte een gunstiger beeld.

Het aantal werklozen komt in de periode van maart tot en met mei uit op 483.000. In de periode van februari tot en met april bedroeg de werkloosheid nog 500.000. In de eerste drie maanden van dit jaar telde het CBS 520.000 werklozen.

Een daling van de werkloosheid is in deze tijd van het jaar normaal, maar ook als met deze seizoeninvloed rekening wordt gehouden is er sprake van een lichte daling van het aantal geregistreerde werklozen. Of dit nu betekent dat er ook meer structureel sprake is van een stabilisatie of een daling kan pas over een paar maanden worden vastgesteld, meent het CBS.

De werkloosheid is de afgelopen twee jaar, sinds het midden van 1992, voortdurend gestegen. Tot een jaar geleden liep het aantal mensen zonder baan op met gemiddeld achtduizend per maand. De maandelijkse toename steeg daarna voortdurend. Rond de jaarwisseling bereikte de stijging van het aantal werklozen de top van 18.000 per maand.

De daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen bevestigt het beeld van afname van de werkloosheid dat zich bij de geregistreerde werkloosheid aftekent. Als gevolg van verschillende definities is het aantal WW-uitkeringen niet hetzelfde als de geregistreerde werkloosheid.

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat van de geregistreerde werklozen in 1993 slechts één op de vier een vaste baan had. Bijna twee op de vier hadden wel een vaste baan, maar zijn die al langer kwijt, terwijl tenslotte een kwart van huidige werklozen nooit een vaste baan heeft gehad.

Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van ten minste 12 uur per week.