Nieuwe stichting voor 'zorgfunctie' van apothekers

UTRECHT, 16 JUNI. De organisaties van apothekers en huisartsen, de KNMP en de LHV, gaan een Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening oprichten.

Doel is het medisch en economisch verantwoord voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. De KNMP vreest dat de zorgfunctie van apothekers wordt aangetast door ontwikkelingen als de opkomst van de 'postorderfarmacie'. De 24-uurs-bereikbaarheid van de apotheek en de medicatiebewaking door de apotheker zouden in het gedrang komen als alleen naar kostenbeheersing wordt gekeken. De nieuwe stichting moet het farmacotherapie-overleg (FTO), het plaatselijk overleg tussen huisartsen en apothekers over doelmatig voorschrijven van medicijnen, coördineren. Verder zou de stichting zich moeten bezighouden met preventieprogramma's en met het opsporen van bijwerkingen van geneesmiddelen.