Nieuw plan sanering staal in Europa

BRUSSEL, 16 JUNI. Het Europese plan voor sanering van de staalindustrie is opnieuw leven ingeblazen. Gisteren ging de Europese Commissie in Brussel alsnog akkoord met steunverlening voor de staalindustrie in de Italiaanse regio Brescia.

Daarmee is de doelstelling van het herstructureringsplan om ten minste 19 miljoen ton produktiecapaciteit te sluiten, weer binnen handbereik gekomen.Binnen de Europese Unie wordt al meer dan anderhalf jaar gepraat over sanering van de noodlijdende staalindustrie door de produktiecapaciteit te verminderen. De bedoeling is dat de bedrijven daartoe zelf geloofwaardige voorstellen op tafel leggen. De Europese Commissie wil een deel van de kosten voor sociale begeleiding voor haar rekening nemen, maar anders dan in de jaren tachtig wil Brussel niet opnieuw rechtstreeks ingrijpen door produktiequota vast te stellen.

Nadat vorig jaar overeenstemming was bereikt over de inlevering van produktie bij bedrijven die in het recente verleden overheidssubsidies hebben gekregen, is het nu de beurt aan de particuliere ondernemingen om hun plannen op tafel te leggen. Maar vorige maand verklaarde Europees commissaris Karel van Miert (concurrentie) het Europese staalplan “dood”. Die uitspraak deed hij nadat hij binnen de Commissie een nederlaag had geleden over steunverlening door de Italiaanse overheid aan 68 onafhankelijke, kleinere staalproducenten uit Brescia. Van Miert wilde daarvoor het licht op groen zetten, maar met name zijn collega Sir Leon Brittan (buitenlandse handel) wees op de juridisch onduidelijke constructies en daarmee op de onverenigbaarbeid met de spelregels van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).

Tijdens het beraad van de Europese Commissie gisteren, waarbij in tegenstelling tot een maand geleden de Duitser Martin Bangemann (industriebeleid) ook aanwezig was, werd de meerderheid van de aanwezigen wel overtuigd van de noodzaak om het plan voor Brescia goed te keuren. Dat voorziet in het stilleggen van 5 tot 6 miljoen ton capaciteit. Om de overcapaciteit weg te werken zou in Europa in totaal eigenlijk 19 tot 30 miljoen ton produktie moeten vervallen. Tot dusver is men nog niet verder gekomen dan 11 miljoen ton.

Er zijn wel strikte voorwaarden gesteld aan de steunverlening door de Italiaanse overheid om onder andere te voorkomen dat subsidies voor te sluiten bedrijven worden doorgesluisd naar andere bedrijven. Van Miert gaat daarover met de Italiaanse regering praten. De plannen van de Europese Commissie sluiten daarmee nauwgezet aan bij de visie van Hoogovens. “Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat er in Brussel de grootste aandacht aan deze zaak wordt besteed en dat er een oplossing gevonden zou worden”, verklaarde een woordvoerder van het IJmuidense staal- en aluminiumconcern vanochtend. “We zijn altijd in een oplossing blijven geloven.”