Londen kondigt streng fiscaal en rentebeleid aan

LONDEN,16 JUNI. De Britse kiezers hoeven voorlopig niet te rekenen op belastingverlagingen. Dat blijkt uit de toespraak van minister van financiën Kenneth Clarke gisteren in de jaarlijkse ontmoeting met de City of Londen.

Hij is niet bereid populariteit voor zijn Conservatieve Partij terug te kopen door in te gaan op eisen van de rechtervleugel tot belastingverlaging en nog striktere bezuinigingen. Clarke mikt op bestendig economisch beleid, dat erop is gericht drie historische aartsvijanden te verslaan - inflatie, overheidstekorten en gebrek aan een geschoolde arbeidsmarkt.

Eddie George, de gouverneur van de Bank of England, had een soortgelijk strenge boodschap. Hij waarschuwde dat de eerstvolgende keer dat er aan de rente gesleuteld gaat worden, dat hoogstwaarschijnlijk in opwaartse richting zal zijn “als een weloverwogen reactie op de onderliggende kracht van de economie en niet als een bewijs van zwakte.”

Minister Clarke onderstreepte in zijn Mansion House-optreden de harde lijn die de Conservatieve regering van plan is te handhaven, ook al zit ze qua populariteit “in een diep gat”. In april werden de belastingen verhoogd om het overheidstekort van 50 miljard pond te financieren. De oppositie blijft er met succes op hameren dat de Conservatieven nóóit meer te vertrouwen zijn nu ze, in tegenstelling tot stellige beloften in de verkiezingscampagne van 1992, toch een ingrijpende belastingverhoging hebben doorgevoerd.

Clarke wees erop dat de snelheid waarmee de Britse economie opklimt uit het dal haar tot de sterkst groeiende in Europa maakt. Gisteren bekend geworden cijfers wijzen op een inflatiepercentage van 2,5% - historisch laag - en op een maandelijkse val in werkloosheidsaantallen van 30.000 gemiddeld. Clarke zei niet bereid te zijn die groei weg te gooien “door weer een boom te creëren, waarop een bust wel moet volgen”. Er zijn tekenen die erop wijzen dat prijsopdrijvende loonstijgingen in de pijplijn zitten. Gisteren en voor een deel vandaag nog lag het spoorwegverkeer in heel Groot Brittannië stil vanwege een conflict tussen seinwachters en Railtrack - sinds twee maanden beheerder van het spoorwegnetwerk - over loonsverhoging. Gebleken is nu dat Railtrack vorige week een voorstel tot verhoging met 5,7% op tafel heeft gelegd bij de spoorwegbond, maar dat later weer heeft ingetrokken, nadat ministers Railtrack “herinnerd hadden aan het loonbeleid van de regering”, zo gaf een woordvoerder van de premier toe. Railtrack biedt nu 2,5% in antwoord op de 11% waarop de bonden hebben ingezet.

    • Hieke Jippes