Gabor: Gene Pharming onvolledig over proef met stier Herman

ROTTERDAM, 16 JUNI. Staatssecretaris Gabor van landbouw vindt dat Gene Pharming het ministerie “op z'n minst onvolledige informatie” heeft verschaft over de bedoelingen van experimenten met de transgene stier Herman.

Dit schrijft Gabor in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat het contract tussen Nutricia en Gene Pharming over de ontwikkeling van stier Herman als eerste doelstelling heeft de verrijking van babyvoeding voor gezonde zuigelingen met humane eiwitten uit de melk van transgene koeien. Volgens Gabor van het ministerie van dit doel niet op de hoogte toen vergunning voor het project-Herman werd afgegeven.

Nutricia heeft het in 1990 gesloten contract met Gene Pharming tot begin deze maand geheim gehouden. Het ministerie was wel van het bestaan op de hoogte gesteld. Gisteren heeft Gene Pharming het contract op het ministerie bezorgd.

Gabor signaleert dat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek van het departement en Gene Pharming in dezelfde periode ook contractueel samenwerkten aan het project-Herman. In dat contract was alleen een biomedische doelstelling geformuleerd en op grond daarvan was vergunning gegeven.

In een gezamenlijke vergadering vanmiddag van de vaste Kamercommissies voor landbouw en milieubeheer zal de relatie tussen landbouw, Gene Pharming en Nutricia aan de orde komen.

Gene Pharming zegt in een brief aan de Kamer “in politieke zin mogelijk niet steeds begrepen (te hebben) wat voor de voortgang van het werk het beste was om te doen of te laten”. Het bedrijf wijst erop zich steeds vrijwillig aan ethische toetsing te hebben onderworpen. Gene Pharming hoopt het vertrouwen van de Kamer te krijgen om haar werk te kunnen voortzetten als Nederlands biotechnologiebedrijf. De techniek van transgene dieren wordt volgens Gene Pharming momenteel in andere landen snel verder ontwikkeld.

De Dierenbescherming wijst erop dat de ethische toetsing is uitgevoerd zonder kennis over het gebruiksdoel babyvoeding. Een zorgvuldige toetsing van de toelaatbaarheid van transgene dieren is volgens de organisatie alleen mogelijk als volledige openheid van doelstellingen is betracht.