Frankrijk: ingreep Rwanda

PARIJS, 16 JUNI. Frankrijk is bereid een militaire interventie te ondernemen om een eind te maken aan het bloedbad in Rwanda. Dat moet gebeuren onder de vlag van de Verenigde Naties en in samenwerking met zijn “Europese en Afrikaanse vrienden”.

Welke landen dat zijn kon het ministerie van buitenlandse zaken in Parijs vanmorgen nog niet meedelen. Er is sprake van dat VN-troepen uit Somalië op korte termijn overgeplaatst zouden worden naar Rwanda. In Tunis, op de top van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, zei de Zaïrese president Mobutu vanmorgen dat verscheidene landen bereid zijn te interveniëren.

Overplaatsing van een deel van de 18.000 blauwhelmen uit Somalië noemt minister van buitenlandse zaken Alain Juppé vanmorgen in het dagblad Libération niet genoeg. Als VN-optreden in Rwanda niet helpt, dan is “Frankrijk bereid met zijn belangrijkste Europese en Afrikaanse partners een interventie voor te bereiden om het bloedbad te beëindigen en het uitmoorden van bedreigde bevolkingsgroepen te voorkomen. Geen enkele actie moet worden uitgesloten om een einde te maken aan de Rwandese tragedie. Frankrijk zal zijn aandeel daarin ten volle leveren”.

Alain Juppé, die de beslissing van de Franse regering gisteren bekend maakte, is naar Afrika vertrokken, onder andere naar Ivoorkust en Senegal. Met name dat laatste land zou Franse logistieke steun krijgen voor deelneming aan een operatie in Rwanda.

Volgens Juppé zal Parijs geen enkele inschikkelijkheid tonen ten opzichte van “moordenaars of hun handlangers”. Hij voegde eraan toe: “Frankrijk eist dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gevallen van volkerenmoord zullen worden berecht.”

De aankondiging van gisteren volgde op een staakt-het-vuren dat in Tunis was afgesproken, en dat was bedoeld om dat akkoord te ondersteunen. Ingrijpen zou volgen op niet-naleving van het staakt-het-vuren.

Juppé verdedigt de Franse beslissing vanmorgen in een bevlogen artikel in Libération. Hij stelt dat de hele wereld medeverantwoordelijkheid draagt voor de chaos in Rwanda. “Frankrijk zeker ook, maar niet alleen.” Juppé ontkent dat Parijs de Hutu's heeft gesteund tegen de Tutsi-rebellen van het Rwandees Patriottisch Front. Hij voegt eraan toe dat geen enkele blijvende oplossing eruit kan bestaan dat één groep alle en de andere groep geen enkele macht krijgt.

De Franse diplomatie richt zich erop de gematigden in Rwanda te steunen, aldus Juppé. Een einde aan het bloedbad is een eerste vereiste. Daarvoor is het staakt-het-vuren essentieel. Met en via de Verenigde Naties moet dat afgedwongen worden.