Duister Afrika (2)

Het stukje 'Duister Afrika' van Louise Fresco was mij uit het hart gegrepen! Ook ik was razend over het gemakzuchtige betoog van Kaplan. Mijnheer vliegt over de kust van West-Afrika, rijdt van het vliegveld naar zijn hotel, praat met iemand over het verband aids-tbc (oud nieuws, en bovendien vooral te vinden in New York), en meent op grond hiervan een oordeel te kunnen vellen.

Gemakshalve vergat hij dan ook te vermelden dat Afrika 10,2 miljard dollar zal verliezen als gevolg van de nieuwe GATT-overeenkomst (vgl. de Guardian Weekly van een half jaar geleden; in een grafiekje over deze overeenkomst een maand geleden in NRC Handelsblad werden alle - positieve - gevolgen voor de verschillende werelddelen getoond, maar alleen Afrika stond er niet bij).

En in NRC Handelsblad van 1-6-'94 wordt het nieuwe UNDP-rapport besproken, waaruit blijkt dat alle ontwikkelingslanden tesamen 1500 miljard dollar aan schuld hebben, en dat de rente en aflossing 160 miljard dollar per jaar bedragen, 21/2 maal de ontwikkelingshulp (die vaak paternalistisch en voor het ontvangstland ondoelmatig is).

Blijkbaar waren ook bij Van Dam deze cijfers, die wijzen op uitbuiting van Afrika door het Westen, weggezakt. Niet dat Afrika vrijuit gaat - maar het Westen zeker ook niet.

Het was mij dan ook een raadsel waarom de NRC zoveel ruimte geeft aan zo'n slecht stuk als dat van Kaplan.

    • Niek Heering