DNB verlaagt weer beleningsrente

AMSTERDAM, 16 JUNI. Gisteren heeft De Nederlandsche Bank (DNB) opnieuw de beleningsrente met 0,1 procentpunt verlaagd. Het beleningstarief is hiermee op 4,9 procent gekomen. De nieuwe faciliteit kent een looptijd van 15 tot 20 juni en een omvang van ruim 1,6 miljard gulden. De renteverlaging is, net als die van vorige week maandag, mogelijk gemaakt door de kracht van de gulden ten opzichte van vooral de D-mark. Gistermiddag was de koers van de D-mark gedaald naar 1,1198 gulden terwijl deze in de ochtend nog 1,1206 gulden beliep. De afgelopen verslagweek schommelde de D-mark rond de 1,1210 gulden. De versterking van de gulden zou mede kunnen zijn veroorzaakt door extra vraag naar guldens uit het buitenland, in verband met de betaling door buitenlandse (institutionele) beleggers van de ontvangen aandelen KPN.

Gisterochtend verlaagde ook de Bundesbank het vergelijkbare Duitse tarief, de Repo-rente, met 0,05 procentpunt naar 5,05 procent. Deze kleine-stapjes-politiek is min of meer usance. De Bundesbank laat zich leiden door de goede inflatievooruitzichten. Tevens kan in dit verband gewezen worden op de sterkere D-mark versus de dollar. Het Bundesbankbeleid roept echter in toenemende mate vragen op in verband met torenhoge geldgroei in combinatie met een zich herstellende economie.

Als gevolg van de rentestappen in zowel Duitsland als Nederland daalden de geldmarkttarieven in de beide landen. Het rente-ecart tussen het Duitse en Nederlandse driemaands interbancair tarief is door de geringere verlaging van de Duitse beleningsrente niet gunstiger voor Nederland geworden. Aan het begin van de verslagweek was dit renteverschil nihil en dit bleek hedenochtend nog zo te zijn. Aleen het niveau ligt 10 basispunten lager (5,05 procent vorige week maandag versus 4,95 procent vanochtend).

De geldmarkt kende, in tegenstelling tot de kapitaalmarkt, een relatief rustige verslagweek. De geringe betalingen aan het Rijk (per saldo 210 miljoen gulden) en een wat lagere hoeveelheid bankbiljetten in omloop (-116 miljoen gulden) droegen bij tot een fractionele verkrapping van de geldmarkt. Door de wat lagere beleningen aan de banken van DNB-zijde (-1,3 miljard gulden) moesten de banken een hoger beroep op de voorschotten doen (1,4 miljard gulden). Per saldo kwam het geldmarkttekort uit op 7,8 miljard gulden. Vandaag treedt, naast de reeds gememoreerde nieuwe speciale belening, tevens een nieuwe kasreserve in werking die tot het einde van de maand loopt. De omvang ervan bedraagt ruim 24,1 miljard gulden, dat is 3,5 miljard gulden meer dan de vorige. Tot slot zij opgemerkt dat de Agent de inschrijving heeft opengesteld voor DTC's met een looptijd tot 30 juni 1995. Hiervan zal maximaal 5 miljard gulden worden geplaatst.

Bron: Economisch Bureau ING Groep