Coveco door een betere efficiëncy uit rode cijfers

VELP, 16 JUNI. Na een moeilijke periode komt de Coöperatie Coveco (vee- en vleesafzet) langzaam uit de rode cijfers. Over 1993 boekte Coveco nog een verlies van 23,6 miljoen. Momenteel zit het bedrijf op de nullijn en het verwacht in de tweede helft van dit jaar structureel winst te kunnen maken. Dit heeft de directie van Coveco Beheer meegedeeld tijdens de presentatie van het jaarverslag over 1993.

Door een efficiëntere werkwijze hoopt Coveco nog een forse besparing te kunnen bewerkstelligen (in totaal 10 miljoen). De helft van het bezuinigingsprogramma is inmiddels uitgevoerd, vrijwel zonder gedwongen ontslagen. De directie verwacht dat er bij verdere uitvoering ook geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Bij de presentatie van het jaarverslag werd tevens duidelijk dat de leden van de coöperatie hun vertrouwen in het bedrijf hebben uitgesproken. De ledenraad stelde tijdens zijn jaarlijkse ledenraadvergadering, eerder op de dag, vast dat de leden een bedrag van ruim 10 miljoen hebben toegezegd. Dit bedrag moet de financiële positie van de coöperatie versterken en daarmee die van Coveco Beheer NV, de onderneming waarin de coöperatie groot-aandeelhouder is. De verwachting is dat het bedrag in de loop van het jaar zal oplopen tot 12,5 miljoen.

Met de vaststelling van deze vermogensversterking heeft de ledenraad tevens besloten de coöperatie om te vormen tot een coöperatie op aandelen. In deze coöperatie geschiedt de financiering door de leden via aandelen. De coöperatie heeft daarmee een eenvoudige financieringsstructuur gekregen. Aan de aandelen is zeggenschap gekoppeld.

Enige tijd geleden vroeg het noodlijdende Coveco haar leden de financiële positie te versterken en hun vertrouwen uit te spreken in het bedrijf door aandelen te kopen. Die opzet lijkt gelukt te zijn. Van de 5000 leden hebben er 2000 gezegd aandelen te willen kopen. De directie verwacht dat uiteindelijk de helft van de leden mee zal doen. Ook bleek dat deze nieuwe werkwijze tientallen nieuwe leden en aandeelhouders heeft opgeleverd, waarbij veel met grote bedrijven.

De financiële versterking van het vermogen van Coveco bedraagt in totaal ongeveer 26 miljoen. Omzetting van de tegoeden van de ledenparticipatie leverde 14 miljoen op, terwijl uit de ledenschuldrekening 1,5 miljoen afkomstig is. Daarnaast is er de eerder genoemde ruim 10 miljoen. Deze bedragen worden doorgesluisd naar Coveco Beheer, die daarmee zijn eigen vermogen van 49 miljoen versterkt tot 75 miljoen.