C-14 datering

Met belangstelling hebben wij het artikel gelezen over de AMS-techniek voor C-dateringsonderzoek waarmee de Groningse universiteit zich heeft verrijkt (W&O 2 juni). Het is een compliment waard dat het eerste produkt van de Nederlandse firma High Voltage Engineering uit Amersfoort - in concurrentie met de Amerikaanse markt - zo'n hoge kwaliteit en precisie bereikt en dat deze machine in Groningen is geplaatst. De ontwikkeling onderstreept het belang van datering voor wetenschappelijk onderzoek.

Het artikel wekt jammer genoeg de onjuiste indruk dat de Groningse faciliteit de enige is in Nederland, en zelfs een van de weinige faciliteiten ter wereld. Er zijn mondiaal meer dan twintig AMS-faciliteiten van hoge kwaliteit. Een deel ervan is gebaseerd op kleine machines speciaal voor C- analyses (zoals in Groningen), een ander deel op grotere, aangepaste versnellerfaciliteiten. Zo'n laatste faciliteit is al jaren gevestigd bij de faculteit natuur- en sterrenkunde van de Universiteit Utrecht.

Het voordeel van deze grotere faciliteit is dat ook datering met andere radionucliden (Be, Al, Cl) mogelijk is, tot een tijdschaal van miljoenen jaren. De C-datering is beperkt tot 50.000 jaar. Alleen al in Utrecht zijn met C duizenden analyses verricht voor onderzoekers in de archeologie, de aardwetenschappen en milieu- en klimaatstudies.

    • Secretaris Universiteit Utrecht
    • Prof.Dr. H.P. Hooymayersdecaan Fac. Natuur-
    • Drs. W. Kardux