Surinaamse politie gaat hard optreden tegen goudzoekers

PARAMARIBO, 15 JUNI. De Surinaamse politie en militaire politie zullen binnenkort razzia's houden onder illegale Braziliaanse goudzoekers in het binnenland. Dit heeft minister S. Girjasingh (justitie en politie) aangekondigd. De Brazilianen varen met schoeners de Surinamerivier op.

Deze maand zijn al twee groepen met in totaal 33 van deze illegale garimpeiros uit het binnenland naar Paramaribo opgebracht, één groep door manschappen van het voormalig Jungle Commando en een andere groep door een militaire patrouille die hen bij toeval was tegengekomen. Minister Girjasingh sluit bij de maatregelen tegen de Brazilianen geweld niet uit, omdat de goudzoekers vaak zwaar gewapend zijn.

Het grootopperhoofd Matodja Gazon van de Aucaner indianen heeft ervoor gepleit dat deze illegalen mogen blijven. Op Radio Apintie vertelde hij dat de Aucaners machines voor de goudwinning hebben gekocht die door de Brazilianen worden bediend en gerepareerd.

Maar het opperhoofd Songo van de bovenlandse indianen heeft de overheid juist verzocht maatregelen te nemen. Bij het dorp Kwamalasemoetoe aan de zuidgrens met Brazilië is een volledig dorp van garimpeiros verrezen. Door hun werk met kwik vergiftigen zij daar de waterstromen.

Girjasingh verklaarde zondagavond in het nieuwsjournaal dat het probleem complex is. De Brazilianen zijn over het algemeen in dienst van Surinamers, die meestal zelf in Paramaribo zitten. De meesten dezer bazen hebben zelf geen concessie of werkvergunning en overtreden dus de wet op economische delicten.

Het heeft lang geduurd voordat de overheid tot optreden besloot, omdat de middelen om direct en effectief te handelen beperkt zijn. Toch worden nu rigoureuze maatregelen overwogen. Hij wees erop dat Frans Guyana, Guyana en Venezuela met hetzelfde probleem te kampen hebben gehad en er met harde hand een eind aan hebben gemaakt.

De minister verklaarde dat de bezorgheid van de Surinaamse regering is overgebracht aan de Braziliaanse ambassadeur in Paramaribo. De regering hoopt dat met het aanpakken van de illegale Brazilianen de goede betrekkingen met Brazilië niet worden vertroebeld.

In de Nationale Assemblée hebben onlangs de leden E. Brunings en A. Kruisland gepleit om het probleem aan te pakken. Brunings onderstreepte dat de aanpak in samenwerking dient te geschieden met de Braziliaanse autoriteiten. Hij wees op het gevaar dat de illegalen door hun werkwijze scheppen voor de volksgezondheid. In Venezuela en Guyana waren zij verantoordelijk voor de verspreiding van malaria.

Volgens Brunings wil het leger graag helpen. Als ontwikkelingsleger moet het ook ingezet worden ter bescherming van de visserijgronden voor de kust. Kruisland wees erop dat per jaar voor miljoenen dollars aan goud illegaal uit het land verdwijnt. Hem was verteld dat voor een waarde van 40 miljoen dollar aan goud per jaar het land uitgaat zonder dat Suriname er enig voordeel aan heeft. Andere bronnen schatten dat dit bedrag tussen de 50 en 100 miljoen dollar ligt.