Personalia

Simone van Driel (31) krijgt de Prijs voor de Dagbladjournalistiek 1994. Van Driel werkt als buitenlandredacteur bij de Geassocieerde Persdiensten GPD. Zij wordt onderscheiden voor een reportage uit het voormalig Joegoslavië,'Sarajevo rest slechts waardig lijden'.

Voor de prijs waren er 21 inzendingen. De jury stond onder voorzitterschap van Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman. Martin Schouten van De Volkskrant kreeg een eervolle vermelding voor zeven vraaggesprekken in de serie 'Kleur'.

De prijs wordt op 8 september uitgereikt tijdens de jaarlijkse openbare vergadering van de Nederlandse Dagbladpers in Amsterdam in het hotel Okura.