Personalia

G. Herderschee, J. Smit en M. Tamminga, hebben de Financiële Persprijs 1993 gekregen voor een serie artikelen in het Financieele Dagblad over DAF. De jury koos de serie van de journalisten uit totaal veertien inzendingen, waarvan drie buitenlandse.

De drie hebben volgens de jury het DAF-drama dat zich in januari en februari vorig jaar afspeelde, helder en indringend geschetst. De lezer kon zo veel kennis vergaren over aspecten van het functioneren van de kapitaalmarkt en van effectenbeurzen.

De prijs, tienduizend gulden, is gisteren in Amsterdam aan de drie journalisten uitgereikt.