Personalia

Prof.dr. W. Wolff, hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek op Texel, heeft de prijs voor zee-onderzoek van de Duitse stad Wilhelmshaven gekregen.

Het is voor het eerst dat deze onderscheiding aan een buitenlander wordt toegekend.

De hoogleraar krijgt de prijs op 15 juli uitgereikt in het nieuwe onderzoekcentrum Terramare in Wilhelmshaven. De stad eert hem voor zijn verdiensten in het onderzoek naar de ecologie en bescherming van kustwateren en de Waddenzee.

Het werk van Wolff en zijn medewerkers op Texel beperkt zich niet alleen tot Nederland. Hun standaardwerk 'Ecology of the Waddensea' was de aanzet voor het internationale beheer van de Waddenzee als natuurgebied.