Nederlanders zeer positief over bijdrage van chemie

ROTTERDAM, 15 JUNI. De Nederlandse bevolking heeft in vergelijking met andere Westeuropese landen het meest positieve oordeel over de economische bijdrage van de chemische industrie en de waardering van de chemie is ook sterk verbeterd.

Dit blijkt uit een internationaal opinie-onderzoek dat in opdracht van CEFIC, de Europese organisatie van chemiebedrijven, door onafhankelijke instituten is uitgevoerd. In Nederland interviewde het Nipo ruim 1.100 mensen die door middel van een steekproef werde geselecteerd.

In 1989 bleek uit een onderzoek van het bureau-Lagendijk dat 80 tot 90 procent van de Nederlandse bevolking zeer negatief oordeelde over de chemie. Sindsdien heeft de bedrijfstak veel meer informatie over haar activiteiten gegeven, en over de maatregelen om de veiligheid en het milieu beter te beschermen. Uit het CEFIC-onderzoek blijkt nu dat 36 procent van de Nederlandse bevolking positief denkt over de chemie, en 7 procent zeer positief, terwijl 34 procent een negatief oordeel velt en 23 procent een zeer negatief oordeel. Het imago van industrietakken als autofabrieken en voedingsmiddelenbedrijven is overigens veel positiever.

J.R. Luuring, werkzaam bij het chemiebedrijf Solvay Duphar en opsteller van het eindrapport van CEFIC, zegt dat Nederlanders de chemie “als zeer belangrijk” zien voor hun levensstandaard en de sterkte van de nationale economie. Het onderzoek spitste zich toe op drie zaken: het milieu, acceptatie van de grote industrie en het imago van de chemie. “Ondanks acties van Greenpeace en andere actiegroepen ervaren Nederlanders het milieu als het best vergeleken met inwoners van de andere Europese landen. Het leefmilieu dicht bij huis wordt zelfs als zeer positief beoordeeld door 91 procent van de ondervraagden.”

Van de Nederlandse ondervraagden vindt 7,2 procent (een lichte stijging) dat de werkloosheid zonder de inspanningen van de chemische industrie verder zou toenemen, en 5,5 procent meent dat de milieuproblemen zonder de chemie niet kunnen worden opgelost. Maar dat de chemie aanmerkelijk meer doet aan milieubescherming is een stelling die vergeleken bij twee jaar geleden door minder mensen wordt onderschreven: 7 procent in 1992 en 6,7 procent dit jaar. Die achteruitgang in het vertrouwen doet zich in alle Westeuropese landen voor en is voor de bedrijfstak “reden tot zorg”, aldus CEFIC.