Mitterrand tot Lubbers: Belg heeft voorkeur

PARIJS, 15 JUNI. Premier Lubbers heeft gistermiddag in Parijs te horen gekregen dat Frankrijk “een zekere voorkeur” heeft voor de kandidatuur van de Belgische premier Dehaene als opvolger van de huidige voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. Mocht op de aanstaande Europese top in Korfoe “alleen consensus zijn te bereiken met mijn kandidatuur, dan heeft de heer Mitterrand daar geen enkel bezwaar tegen”, aldus de premier.

Lubbers zei na afloop van een gesprek van een uur onder vier ogen met het Franse staatshoofd dat het “zacht uitgedrukt” was om van “een zekere voorkeur” in Parijs te spreken. Voor president Mitterrand zou het bereiken van eenstemmigheid op de komende halfjaarlijkse topontmoeting van de Europese Unie echter wel centraal staan, zo had hij te verstaan gegeven.

In de omgeving van de president wordt er op gewezen dat vooral bondskanselier Kohl een negatieve opvatting over Lubbers heeft. Die zou terug te voeren zijn op diens opstelling ten tijde van de Duitse hereniging. Ook de manier waarop Nederland onder leiding van zijn minister-president in de tweede helft van 1992 het voorzitterschap van de toenmalige Europese Gemeenschap heeft uitgeoefend, zou bij Kohl in slechte aarde zijn gevallen.

Mitterrand was daar destijds ook verre van tevreden over, maar dat hoofdstuk is nu afgesloten, zo verzekert men op het Elysée.

De Frans-Duitse eenheid wordt alleen essentieel geacht om de Europese Unie richting te geven. Om die reden zou het Franse staatshoofd niet willen ingaan tegen de duidelijke afwijzing van de kandidatuur-Lubbers door de bondskanselier.

Overigens zou de Nederlandse kandidaat voor de hoogste post in Brussel aan veel criteria voldoen: hij heeft het geëigende niveau, een pro-Europese gezindheid en brede internationale ervaring. Vandaar dat, mocht de opvolging van Delors hem voorbijgaan, in Franse ogen niets het bekleden van andere belangrijke internationale functies voor Lubbers in de weg zou staan. Daarbij valt te denken aan het secretariaat-generaal van de OESO, de Organisatie van grote industrielanden, en mogelijk ook dat van de NAVO als die post vrij zou komen.

Het gesprek had volgens bronnen in het Elysée-paleis plaats zonder medewerkers of tolken. Het was een vervolg op een gesprek dat Lubbers in Parijs kort geleden met de Franse premier Balladur had. De Franse president zou vanmiddag de Britse Euro-commissaris Brittan ontvangen.

Pag.10: Griekse voorzitter op rondreis voor de top

Deze kandidaat voor de aanstaande vacature-Delors staat op het Elysée duidelijk lager aangeschreven dan de Nederlandse minister-president. Hoewel hij de laatste jaren redelijk Frans heeft geleerd, bewaart men matige herinneringen aan zijn rol tijdens de onderhandelingen van vorig jaar voor een wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT.

Premier Lubbers heeft vanochtend overleg gevoerd met de Griekse minister van buitenlandse zaken, Th. Pangalos, zo meldt onze Haagse redactie. Griekenland bekleedt op dit moment het voorzitterschap in de Europese Unie en leidt de top op Korfoe, 24 en 25 juni. Na het gesprek op het Catshuis zei Pangalos dat Lubbers “een sterke kandidaat” is. “Hij is een persoon die een zeer actieve en belangrijke rol in de Europese politiek heeft gespeeld”, aldus Pangalos. Het gesprek werd eveneens bijgewoond door minister Kooijmans (buitenlandse zaken) en staatssecretaris Dankert (Europese zaken).

Minister Pangalos maakt een rondreis langs de lidstaten van de Europese Unie om de standpunten te inventariseren. “Het is ons streven om er in Korfoe uit te komen”, zei hij. “Het besluit kan niet worden uitgesteld. We zijn het er over eens dat de voorzitter van de Europese Commissie moet voortkomen uit een zo groot mogelijke consensus binnen de Europese Raad en dat dit niet wordt gekoppeld aan besluiten ten aanzien van andere internationale instellingen”. Daarmee zou de weg afgesloten worden om een pakket te maken waarin Nederland wordt gecompenseerd met een andere internationale benoeming voor het geval de kandidatuur van Lubbers niet wordt aanvaard.

De regering in Athene moet zich als voorzitter “neutraal” opstellen, zo zei Pangalos. “Griekenland is voorzitter en zal zich als laatste uitspreken, als we dat al doen”, aldus Pangalos. Volgens diplomatieke kringen steunt echter de Griekse premier Papandreou Lubbers. Pangalos noemt het “onnodig” om een besluit over het voorzitterschap van de Europese Commissie te verschuiven. “Een verdere discussie over personen is niet erg vruchtbaar. Je bent voor of tegen iemand”. Pangalos wees erop dat het Europees Parlement zich ook over het voorzitterschap uitspreekt. “Als we er niet uitkomen, hebben we meteen een probleem met het Europees Parlement op zijn eerste zitting”.

    • Marc Chavannes