Liberalen krijgen bijna vetorecht in coalitie Hongarije

BOEDAPEST, 15 JUNI. In Hongarije zijn de onderhandelaars van de socialistische partij MSzP en het liberale Verbond van Vrije Democraten SzDSDz het gisteren eens geworden over een regeerakkoord, dat de liberalen binnen een toekomstige coalitieregering volledige gelijkwaardigheid toestaat.

Bij de recente parlementsverkiezingen kwam de MSzP, de partij van de ex-communisten, als grote overwinnaar uit de bus. De partij kreeg met 209 van de 386 zetels een absolute meerderheid. De SDzDSz werd met zeventig zetels de tweede partij van het land. De ex-communisten nodigden ondanks hun meerderheid de liberalen toch uit voor coalitiebesprekingen, omdat zij gezien hun verleden niet alleen willen regeren en omdat ze een zo breed mogelijke basis willen voor een kabinet dat veel impopulaire beslissingen zal moeten nemen. Binnen de SzDSz bestaat echter veel scepsis over een coalitie met de socialisten, wegens het grote krachtsverschil tussen de twee partijen.

Volgens het voorlopige akkoord dat de twee partijen gisteren bereikten is de MSzP bereid de SzDSz binnen een coalitie gelijke macht toe te staan. De liberalen krijgen ten aanzien van het regeringsbeleid, de kandidaatstelling voor hoge posten en de opstelling van wetsontwerpen een de facto vetorecht. De socialisten leveren de premier - naar algemeen wordt aangenomen partijleider Gyula Horn - maar de liberale vice-premier, vermoedelijk SzDSz-leider Gabor Kuncze, krijgt binnen de coalitie vrijwel evenveel zeggenschap. De premier en de vice-premier dragen in gelijke mate verantwoordelijkheid voor het beleid van de regering.

De voorzitter van de SzDSz, Ivan Petö, prees het akkoord met de socialisten gisteren als een garantie dat de socialisten hun absolute meerderheid niet kunnen misbruiken om de SzDSz beleid voor te schrijven. “We zien het als het basisprincipe van het functioneren van de coalitie. De twee partijen zullen gezamenlijk regeren, wat betekent dat ze gezamenlijk beslissingen zullen nemen, gezamenlijk voor beslissingen zullen opkomen, ze gezamenlijk zullen uitvoeren en de verantwoordelijkheid zullen delen”, aldus Petö. (Reuter)