Kamerlid Rozenblad (PvdA) treedt direct af na 'knock out'

DEN HAAG, 15 JUNI. De val van het pas gekozen PvdA-Kamerlid E. Rozenblad was een kwestie van enkele uren. Hij had verkeerde informatie over zijn achtergrond verstrekt en ten onrechte beweerd in bezit te zijn van universitaire diploma's. Het bericht daarover, gisterochtend in Trouw, veroorzaakte bij Rozenblad een 'knock-out', aldus een betrokkene. Een gesprek met vice-fractievoorzitter J. Wallage en partijvoorzitter F. Rottenberg, deed de rest: het Kamerlid verdween van het politieke toneel voordat hij dat goed en wel had betreden.

Wallage sprak in een verklaring aan het eind van de middag van een “persoonlijke tragedie”, partijvoorzitter Rottenberg over een “vervelend incident”. De affaire leek op die van ex-staatssecretaris C. Schwietert die zich in 1982 ten onrechte doctorandus noemde en na twee dagen al aftrad. Hij schreef onlangs een proefschrift over affaires en trok daarbij een conclusie die de PvdA zich gisteren ter harte nam. “Herstel van een affaire is er meteen, of helemaal niet meer.”

De PvdA noemde Rozenblads opstappen “verstandig en onvermijdelijk”. De organisatieadviseur had in zijn gesprekken met de kandidatencommissie van de PvdA gezegd dat hij het kandidaatsexamen rechten aan de Universiteit van Amsterdam had behaald en een propaedeuse economie aan de Vrije Universiteit. Beide opgaven bleken niet juist. Ook had het Kamerlid van Surinaamse afkomst aangegeven directielid te zijn geweest aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Dat bleek een leidinggevende functie bij de bibliotheek te zijn geweest.

Rozenblad schrijft in zijn verklaring van gisteren dat “een volksvertegenwoordiger niet kan functioneren als er twijfels bestaan over diens persoonlijke integriteit”. Rozenblad: “Ik heb op verkeerde wijze informatie verschaft over een aantal aspecten van mijn loopbaan. Ik vind dat ik daarmee onjuist heb gehandeld. Ik betreur het dat ik het parlement en mijn partij daarmee heb belast.”

Rozenblad is nog geen maand volksvertegenwoordiger geweest. De leden van de op 3 mei nieuw gekozen Kamer zijn dinsdag 17 mei beëdigd, met uitzondering van minister Alders die op het punt stond een baan bij de Verenigde Naties te aanvaarden, en Rozenblad. Deze laatste werd pas woensdag 18 mei beëdigd, naar zijn zeggen om zijn familie uit Suriname de gelegenheid te bieden deze gebeurtenis vanaf de publieke tribune bij te kunnen wonen.

In feite bleek de commissie voor de geloofsbrieven van de Tweede Kamer die moet beoordelen of een benoemd verklaard lid daadwerkelijk kan worden beëdigd, op 16 mei nog niet te beschikken over het vereiste bewijs van Nederlanderschap van Rozenblad. Het feit dat het naturalisatiebesluit zeer aanstaande was - het besluit zou twee dagen later worden 'geslagen' zoals dat officieel heet - maakte partijvoorzitter Rottenberg niet achterdochtig naar de rest van zijn personalia. Rottenberg had Rozenblad naar aanleiding van de weigering van de commissie op het partijkantoor ontboden.

Dat Rozenblads partijgenoot, staatssecretaris A. Kosto (justitie) het besluit al twee dagen later kon tekenen, was volgens diens voorlichter “louter toeval”. “Er was geen sprake van een voorkeurshandeling.” De woordvoerder wijst erop dat Rozenblad al september 1993 het verzoek tot naturalisatie had ingediend en dat bij oud-Nederlanders zoals Surinamers de procedure over het algemeen wat sneller verloopt.

Volgens Rottenberg heeft de partijcommissie die de kandidatenlijst heeft samengesteld meer dan twintig uur met Rozenblad gesproken. In de gesprekken is het probleem van Rozenblads nationaliteit wel aan de orde geweest. Voorts ging de commissie, onder voorzitterschap van toenmalig commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Patijn, uit van de goede trouw van de kandidaat.

Rottenberg heeft een belangrijke rol gespeeld bij de kandidaatstelling van Rozenblad. Tijdens het recruteren van nieuwe gezichten voor de Tweede-Kamerlijst waren het een oud-gemeenteraadslid in Amsterdam, J. Ruijgers, en oud-partijbestuurslid, P. Rombouts, die Rozenblad bij de partijvoorzitter onder de aandacht brachten.