Informateurs manen partijen tot hoger tempo

DEN HAAG, 15 JUNI. De informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries hebben de onderhandelaars van een paarse coalitie tot spoed gemaand. De fractieleiders Kok, Bolkestein en Van Mierlo moeten deze week overeenstemming bereiken over de hoofdlijnen van het beleid.

De onderhandelaars hebben hiermee ingestemd. Dit is in kringen van de onderhandelaars vernomen. Fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 zijn vanmorgen begonnen met het samenstellen van het definitieve bezuinigingspakket. Dit zal voor het weekeinde worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uit een eerdere doorrekening van het CPB bleek dat de voorstellen van de drie partijen nog geen veertigduizend nieuwe banen opleveren.

De informateurs streven ernaar dat zij volgende week een stuk kunnen opstellen dat kan worden overlegd aan de betrokken fracties. Na deze consultatieronde, moeten de onderhandelaars eventuele amendementen verwerken en kunnen de informateurs hun eindverslag maken en daarmee zij hun werkzaamheden afronden. Daarna, naar verwachting begin juli, kan de Koningin een formateur aanzoeken die een kabinet samenstelt.

De formatie verkeert momenteel in een stadium van 'loven en bieden' tussen de drie partijen. Kok heeft afgelopen maandag een onderhandelingsinzet van 14 miljard gulden op tafel gelegd. VVD en D66 houden het op 20 miljard gulden. Verwacht wordt dat het uiteindelijke onderhandelingsresultaat ergens tussenin zal uitkomen. Gisteren is behalve over bezuinigingen in de sociale zekerheid ook gesproken over nieuw beleid. Hiervoor zal “als werkhypothese” 2 miljard gulden worden uitgetrokken. Dit geld zal vooral worden besteed aan criminaliteitsbestrijding en uitbreiding van de zorg. “Meer agenten op straat en meer handen aan het bed”, zei onderhandelaar Van Mierlo gisteravond na de besprekingen.

Ook zijn afspraken gemaakt over het beperken van de regelgeving. Zo zal de winkelsluitingswet worden aangepast. Als het aan PvdA, VVD en D66 ligt, mogen winkels voortaan op alle werkdagen en op zaterdag van 6 uur 's morgens tot negen uur 's avonds open zijn. Voor de zondag blijven de regels ongewijzigd. Publieke diensten zoals gemeentehuizen en nutsbedrijven moeten ten minste een avond per week voor het publiek worden opengesteld.

De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over vermindering van de administratieve lastendruk (nu ruim 13 miljard gulden). PvdA, VVD en D66 willen hiervoor procedureafspraken maken, waarvoor een minister verantwoordelijk moet worden gesteld.

Vanmorgen spraken de onderhandelaars over volksgezondheid, waarbij nog geen overeenstemming werd bereikt. Ook hier moet het Centraal Planbureau inzicht bieden in onder meer de inkomenseffecten van bepaalde maatregelen, zoals hogere eigen bijdrages. Op het punt van staatkundige vernieuwing is een compromis in de maak over een zogenoemd correctief wetgevingsreferendum, waarbij de bevolking zich kan uitspreken over aanvaarde wetsvoorstellen, meldde VVD-onderhandelaar Bolkestein vanmorgen.