Halliburton moet ontslagen intrekken

Het in Emmen gevestigde bedrijf Halliburton Services (materialen voor de oliewinning) moet tien werknemers die op 31 januari op non-actief zijn gesteld weer werk aanbieden. Laat het bedrijf dit na, dan moet het de tien een dwangsom van 2.500 gulden per persoon per dag betalen. Dat sprak de rechter in Assen uit in een kort geding dat de Industriebond FNV namens de tien tegen Halliburton had aangespannen.

De tien werknemers kregen begin dit jaar te horen dat ze om bedrijfseconomische redenen op straat kwamen te staan. De directeuren van de arbeidsbureaus die daarbij waren betrokken, weigerden de ontslagaanvragen. Zij vonden de noodzaak van de ontslagen allerminst aangetoond en stemden er niet mee in. Direct na dit besluit wilden de tien weer aan de slag. Het bedrijf weigerde dit, waarna de Industriebond naar de rechter stapte. Halliburton Emmen (130 werknemers) hoort tot een Amerikaans concern met wereldwijd 15.000 werknemers.