Grafische bedrijfstak richt eigen personeelsdienst op

WOERDEN, 15 JUNI. De grafische bedrijfstak heeft een eigen personeelsdienst opgericht om ander werk te zoeken voor werknemers van wie de baan op het spel staat of die ontslagen zijn.

De nieuwe personeelsdienst treedt als zelfstandige organisatie naar buiten onder de naam Rasterwerk. Het initiatief, dat wordt gesteund door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de grafische industrie, werd gisteren gepresenteerd door de voorzitter van de Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), J. van Ginkel.

Rasterwerk zal haar diensten aanbieden vanuit kantoren van uitzendbureau Start en het in de grafische bedrijfstak gespecialiseerde personeelsadviesbureau Perfors. De dienstverlening bestaat uit uitzending, detachering, outplacement en loopbaanadvisering. Het plan voor een personeelsdienst ontstond dit voorjaar tijdens de CAO-besprekingen, waarin de sociale partners in de grafische bedrijfstak besloten het probleem van de afkalvende werkgelegenheid “krachtiger en creatiever” aan te pakken. Delen van de grafische industrie staan onder grote druk. Onder meer in de 'pre-press' en de formulierendruk slaat de automatisering van het produktieproces hard toe. In de grafische industrie daalde het aantal werknemers vanaf 1991 met 2.000 tot 55.000. Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in de bedrijfstak tot 1998 nog jaarlijks met 2,5 procent zal afnemen. Het management van Rasterwerk wordt gevormd door twee medewerkers van Start en Perfors, zij krijgen de beschikking over een kleine ondersteunende staf. Tijdens een toelichting van de managers op de dienstverlening werd duidelijk dat zij verwachten slechts voor een gering percentage van de jaarlijkse uitstoot van circa 1300 mensen, een nieuwe betrekking binnen de grafische industrie te kunnen vinden. De opstartkosten van Rasterwerk (onder meer scholingsprojecten en voorlichtingsactiviteiten) zijn door het KVGO gemaximeerd op 5 miljoen gulden over een periode van drie jaar, waarna het bureau zichzelf moet kunnen bedruipen. Het uitgangspunt is dat de bedrijven voor de dienstverlening van Rasterwerk betalen.

Volgens KVGO-voorzitter Van Ginkel zal een deel van de overbodige arbeidskrachten een andere betrekking binnen de grafische industrie vinden, als de ondernemers hun produktenpakket verbreden door “zich te richten op digitale informatieverwerking, automatisering en distributie/logistiek. Om nieuwe en bestaande klanten op een nieuwe manier te bedienen.”