Europees investeringsfonds kleinbedrijf

LUXEMBURG, 15 JUNI. Het Europese Investerings Fonds (EIF) is gisteren na een constituerende vergadering in Luxemburg formeel van start gegaan. Het fonds, waarin vier Nederlandse banken deelnemen, is gericht op het verstrekken van garanties voor langlopende leningen aan het midden- en kleinbedrijf en voor grote infrastructuurprojecten op de terreinen telecommunicatie, transport en energie-overdracht. In totaal heeft het fonds twee miljard ecu (4,3 miljard gulden) beschikbaar voor leengaranties. De bedoeling is dat met het garantiemechanisme zes miljard ecu aan leningen worden gegenereerd, een bedrag dat op langere termijn moet oplopen tot zestien miljard (34,5 miljard gulden). De Europese Investerings Bank (EIB), die het fonds beheert, en de Europese Commissie nemen respectievelijk 40 en 30 procent van het aandelenkapitaal voor hun rekening. De overige 30 procent gaat naar een combinatie van 58 banken en financiële instellingen uit de twaalf lidstaten van de Unie. Nederland neemt via ABN-Amro Bank, ING Bank, Rabobank en de Nationale Investeringsbank voor ongeveer 50 miljoen gulden deel in het aandelenkapitaal. (ANP)