'Criminelen verspreiden valse gegevens politie'

DEN HAAG, 15 JUNI. Criminelen proberen door valse informatie te verspreiden politie en justitie in een kwaad daglicht te stellen.

Dat concludeert de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) in het jaarverslag over 1993. De CRI spreekt van een nieuwe trend. Volgens de CRI geven criminelen politiemensen valse geruchten “met allerlei correcte details” door over teamleiders van recherche-onderzoeken. Zij proberen de teamleiders daarmee in diskrediet te brengen.

Volgens een woordvoerder van de CRI leiden deze 'betrouwbaar lijkende geruchten' tot onrust en frustreren zij het onderzoek. “Mede in het perspectief van het reële risico van corruptie bezorgen dergelijke campagnes politie en justitie veel hoofdbrekens”, aldus de CRI.

Criminelen verzamelen systematisch namen, adressen en telefoonnummers van relevante politiefunctionarissen van politie en justitie en van kentekens van bij opsporing gebruikte voertuigen. Dergelijke gegevens worden volgens de CRI gebruikt om leidinggevenden bij opsporingsonderzoeken persoonlijk te bedreigen. Nieuw is ook het illegaal aftappen van telefoonlijnen door criminelen. Zo werd vorig jaar voor het eerst ontdekt dat de telefoon werd afgeluisterd van een politieman die betrokken was bij een onderzoek.

Dat er voor gegevens over politie-onderzoek wordt betaald is niet nieuw, maar de CRI stelt vast dat “dergelijke corrumperende activiteiten aanleiding geven tot vergaande afscherming van opsporingsonderzoeken, hetgeen ten koste gaat van een efficiënte coördinatie van opsporingsactiviteiten”.

Doordat criminele groepen hun activiteiten steeds professioneler aanpakken, verdienen zij zo veel geld dat “het optimaliseren van de eigen levensstandaard geen doel meer vormt”. “Met enorme gegenereerde winsten worden andere dan puur consumptieve activiteiten ontwikkeld.” In het algemeen worden deze winsten geïnvesteerd in nieuwe legale en illegale activiteiten. “Hierbij”, constateert de CRI, “wordt misbruik gemaakt van de legale wegen in het geldverkeer en het gebruik van rechtspersonen.”

Uit het CRI-jaarverslag blijkt verder dat in 1993 meer drugs in beslag werden genomen dan in het jaar ervoor, waaronder een record-hoeveelheid heroïne: 916 kilo tegen 570 in 1992. Ongeveer 85 procent van deze harddrugs werd via de Balkanroute vervoerd en verhandeld door in Nederland opererende, Turkse bendes. In 1993 werd 3.720 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is 8 procent meer dan in 1992, maar minder dan in het recordjaar 1990. Nederland is nog steeds een belangrijke producent en exporteur van chemische drugs.

In 1993 werd een record aantal van twaalf drugslaboratoria opgerold. De CRI noemt de grootte van de in beslag genomen hoeveelheden “opvallend”. In 1993 kwamen 105 mensen om bij schietpartijen en raakten 195 mensen gewond, ongeveer evenveel als het jaar ervoor. Volgens de CRI was de helft van de slachtoffers van buitenlandse afkomst. Ook zijn buitenlandse groepen in de drugshandel volgens de CRI gewelddadiger dan Nederlandse.