Clinton voor werk moeders in bijstand

WASHINGTON, 15 JUNI. President Clinton heeft gisteren voorgesteld de bijstand voor ongehuwde moeders tussen 18 en 23 jaar na twee jaar in te trekken. Moeders die na twee jaar in de bijstand geen werk vinden, krijgen gesubsidieerd werk aangeboden tegen het minimumloon. “Ik denk dat we eindelijk kans maken om afhankelijkheid door onafhankelijkheid te vervangen”, zei Clinton gisteren tijdens een toespraak in Kansas City. Amerikaanse bijstand is hoofdzakelijk bestemd voor arme, werkloze ongehuwde moeders.

Clintons plan voorziet in onderwijs, werktraining, kindercrèches, een bescheiden banenplan en een voorlichtingsprogramma om het aantal tienerzwangerschappen te verminderen. Verder wil Clinton vaders opsporen en hen dwingen alimentatie voor hun kinderen te betalen. Verreweg de meeste afwezige vaders dragen niet bij aan het levensonderhoud van hun kinderen. Dead beat dads is hun bijnaam in Amerika.

“We zullen hen achtervolgen van staat naar staat, over het hele land”, zei Clinton. Voor het hele programma wil hij gedurende vijf jaar 9,3 miljard dollar uittrekken.

Volgens de leider van de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, Richard Gephardt, is er weinig kans dat Clintons bijstandsvoorstel het dit jaar haalt in het Congres. De Congresleden hebben hun handen vol aan de hervorming van de ziektekostenverzekering. Er liggen behalve het voorstel van Clinton verscheidene andere hervormingsvoorstellen voor de ziektekostenverzekering klaar in het Congres. De Democratische senator Patrick Moynihan, de voorzitter van de belangrijke commissie voor financiën, zei gisteren dat er voor geen enkel voorstel een meerderheid te vinden is.

De herziening van de bijstand werkt alleen als de ziektekostenverzekering is hervormd. Nu willen veel bijstandsmoeders niet werken, omdat ze dan hun bijbehorende ziektekostenverzekering voor henzelf en voor hun kinderen verliezen. Bovendien zijn veel werkende mensen armer dan de bijstandstrekkers die met alle uitkeringen en subsidies bij elkaar boven het federale bestaansminimum uit kunnen komen.

Pag.5: Hervorming steun aan ongehuwde moeders bij Amerikanen populair

Hervorming van de bijstand aan ongehuwde moeders is wel een populair idee in de Verenigde Staten, waar Clinton politieke steun voor kan krijgen. Eén op de vier kinderen in Amerika heeft een moeder die nooit getrouwd is geweest. Veel ongehuwde moeders leven in armoede en moeten aankloppen bij de bijstand. Vooral het percentage tienerzwangerschappen ligt hoog. De meeste kiezers denken dat bijstandsmoeders profiteren en kinderen krijgen om geld te verdienen. Intrekking van de bijstand resulteert dus in besparing van overheidsgeld, is de redenering.

In werkelijkheid blijkt hervorming duurder dan de status quo. Zelfs de conservatieven hebben plannen voor dure weeshuizen. Vraag één voor bijstandsmoeders is wie er op de kinderen past, als ze moeten werken. President Clinton hoopt alle jonge bijstandmoeders na twee jaar een baan en een kindercrèche aan te bieden. De progressieve senator Tom Harkin noemde dit voorstel “nonsens” omdat er niet genoeg overheidsbanen zijn te creëren. Er is volgens hem geen geld voor.

De Republikeinse senator Phil Gramm zei dat de voormalige bijstandsontvangers “in produktieve belastingbetalende banen moeten worden geplaatst met een toekomst”. “Het effect van het voorstel van de president is dat hij de meeste bijstandsprogramma's ongemoeid laat, terwijl hij aan sommige meer uitgeeft en er op vertrouwt dat bureaucraten een handvol nieuwe bijstandsprogramma's uitvinden”, aldus Gramm.

Omdat Clintons voorstel tot bijstandshervorming zoveel geld kost, is het bescheiden in opzet. Als Clintons plan zou worden aangenomen, zullen er pas ver in de volgende eeuw grote aantallen ouders moeten werken voor hun uitkering. Om de ruim negen miljard dollar te kunnen uittrekken wil Clinton bezuinigen op de hulp aan de Amerikaanse daklozen en op landbouwsubsidie. Illegale immigranten worden ontzet uit overheidsdiensten.

Legale immigranten moeten wat langer op de zak van hun familieleden of sponsors teren voordat ze voor uitkeringen in aanmerking komen. Deze programma's hebben ook aanhangers in het Congres en zijn niet zo ***

    • Maarten Huygen