Campagne van Vaticaan tegen abortus wordt feller

ROME, 15 JUNI. De katholieke kerk is haar campagne aan het opvoeren tegen voorstellen om de groei van de wereldbevolking te beperken. Een grote groep kardinalen heeft gisteren in harde bewoordingen stelling genomen tegen voorstellen hierover voor de conferentie van de Verenigde Naties die in september in Kairo wordt gehouden.

De conferentie van Kairo moet zich niet laten lenen voor ideologieën “waar abortus op verzoek, seksuele promiscuïteit en vertekende opvattingen over het gezin worden uitgeroepen tot mensenrechten of idealen voor jongeren”, zo staat in de resolutie die is goedgekeurd op een tweedaagse vergadering in Rome waarop 114 van de 139 kardinalen in de wereld aanwezig waren.

De kardinalen zeggen zich bewust te zijn van het probleem van een ongebreidelde bevolkingsgroei, maar vinden dat zij niet mag worden bestreden met “kunstmatige, onnatuurlijke of immorele middelen”. Afgesproken is dat de kardinalen na terugkeer in eigen land de campagne zullen voortzetten om de ontwerpteksten voor de VN-conferentie in Kairo aan te passen. De scherpste kritiek van Rome richt zich tegen passages over de verspreiding van voorbehoedsmiddelen en over het “recht op een legale en veilige abortus”.

De resolutie is opgesteld door kardinaal John O'Connor uit New York. Binnen het Vaticaan wordt de Amerikaanse regering als een van de gangmakers achter de VN-conferentie gezien. Op de audiëntie bij de paus van president Clinton begin deze maand was de bevolkingspolitiek het belangrijkste gespreksonderwerp.

Met hun resolutie leggen de kardinalen een vorige week verspreid rapport naast zich neer dat is opgesteld door de pauselijke academie voor wetenschappen. Hierin wordt gezegd dat de mensheid aan komende generaties verplicht is het aantal geboorten te beperken. In het rapport wordt gepleit voor twee kinderen per gezin. Hierdoor kan volgens de acht pauselijke wetenschappers de bevolkingsgroei de komende 35 jaar beperkt blijven tot drie miljard, waardoor de totale wereldbevolking op 8,5 miljard mensen zou komen. Zonder veranderingen zou de wereldbevolking over 35 jaar elf miljard mensen tellen. In het rapport wordt open gelaten hoe de geboorten beperkt moeten worden, maar wordt wel gepleit voor “een sterke uitbreiding van de huidige beperkingen van de geboorten en concepties”.