Bonn kandidaat zetel WTO

GENEVE, 15 JUNI. Duitsland heeft gisteren Bonn officieel kandidaat gesteld voor vestigingsplaats voor de per 1 januari op te richten World Trade Organization (WTO), die in de plaats komt van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT). De stap was al aangekondigd en kwam enkele uren voor het sluiten van de termijn. De enige andere kandidaat is Genève, waar nu al het secretariaat van de GATT is gevestigd. Duitsland zou met het aantrekken van de WTO regeringsgebouwen in Bonn kunnen vullen die leeg komen te staan door de verhuizing van overheidsinstanties naar Berlijn.