BNG krijgt predikaat voor degelijkheid

ROTTERDAM, 15 JUNI. De Bank Nederlandse Gemeenten BNG uit Den Haag heeft gisteren de hoogste beoordeling gekregen, de triple-A-rating, van de internationale kredietbeoordelingsbureaus Standard & Poor's Corporation en Moody's Investors Service.

“Met BNG bezit Nederland nu twee van de zes banken in de wereld die deze rating bezitten (Ook de Rabobank heeft deze beoordeling gekregen, red). Dat is een mooie reclame voor het Nederlandse bankwezen”, aldus voorzitter van de raad van bestuur van BNG, P.P. van Besouw.

De rating heeft volgens Van Besouw geen consequenties voor het kredietbeleid. Van Besouw had al eerder een streep gehaald door leningen aan de Nederlandse gezondheidszorg, omdat de overheid niet voor een deugdelijk waarborgfonds heeft gezorgd. Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben dergelijke waarborgfondsen wel en zijn een belangrijke klant van BNG.

De terugkeer van BNG in de gezondheidsbranche is door de rating niet eenvoudig geworden. De kredietbeoordelaars rangschikken deze leningen aan de gezondheidszorg onder de niet-overheidsgegarandeerde leningen. Wanneer BNG daar meer dan 15 procent van zou hebben, zou het de rating weer kwijtraken.

Van Besouw had tot voor een half jaar amper belangstelling voor de rating die veel geld en mankracht vergt. “Wij gingen ervan uit dat de mensen die wij nodig hebben ons wel kennen. Maar door een nieuw onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat een rating belangrijk is. Er zijn namelijk steeds meer instellingen die in de statuten opnemen dat zij niet beleggen in instellingen die geen triple A rating hebben. Men moet dan denken aan de Wereldbank, de centrale banken of pensioenfondsen uit Europa en Azië.”

Een andere reden is dat BNG de laatste jaren steeds internationaler is gaan opereren. Van de 18 emissies van BNG vorig jaar werden er 12 in buitenlandse valuta uitgegeven. Van Besouw wil echter ook in de toekomst niet meer dan tussen de 20 en 40 procent van de financieringsbehoefte van BNG uit het buitenland betrekken.

BNG is een bank die dit jaar het tachtig jarig bestaan viert. De bank is voor de helft in handen van de rijksoverheid. De andere helft is in het bezit van de Nederlandse gemeenten en provincies. De belangrijkste taak van BNG is dienstverlening aan de centrale en locale overheid op het gebied van kredietverlening en betalingsverkeer.

De BNG is de vierde bank van Nederland met een balanstotaal van 91 miljard gulden. Met een zogenoemde BIS-ratio van 26 procent behoort de BNG bij de best gekapitaliseerde financiële instellingen ter wereld. Om de rating te krijgen heeft BNG als financieel adviseur Goldman Sachs ingeschakeld.