Akkoord over beperking zwaveluitstoot

OSLO, 15 JUNI. Vertegenwoordigers van 25 landen hebben gisteren in Oslo een akkoord getekend ter vermindering van de uitstoot van zwavel, een van de oorzaken van zure regen. De landen hebben zich elk afzonderlijk vastgelegd op een percentuele reductie van de zwaveluitstoot voor een vastgesteld jaar. Duitsland belooft een reductie van 87 procent voor het jaar 2005, Frankrijk 78 procent in 2010, Groot-Brittannië 80 procent in 2010. De Scandinavische landen, Ierland, Nederland en Canada reduceren voor het jaar 2000 tot tachtig procent. De Verenigde Staten tekenen het akkoord niet, omdat de eigen wetgeving al voldoende garanties zou bieden. “De beperkingen die wij onszelf hebben opgelegd gaan in de meeste gevallen verder dan de afspraken die in dit akkoord zijn vastgelegd”, aldus de Amerikaanse vertegenwoordiger in Oslo. Die opvatting wordt door milieudeskundigen overigens in twijfel getrokken.

De Noorse minister van milieu Thorbj/orn Berntsen noemde het akkoord “een belangrijke stap in de goede richting, maar niet voldoende”. Het nieuwe akkoord komt in de plaats van de afspraken die een aantal Europese landen in 1985 maakte om de emissie van zwavel voor eind 1993 met dertig procent te reduceren. De meeste deelnemende landen hebben zich ook daadwerkelijk aan deze afspraak gehouden, zij het dat de uitstootreductie in Oosteuropese landen grotendeels het gevolg is van een beperking van de economische activiteit. Op niet naleving van de gemaakte afspraken staan geen sancties. Wel is elk van de deelnemende landen verplicht een rapport over zijn zwaveluitstoot te maken.

Bij het begin van de conferentie in Olso hebben de Britse en Noorse ministers van milieu, John Gummer en Thorbj/orn Berntsen, hun ruzie bijgelegd. Tijdens de campagne voor de Noorse verkiezingen vorig jaar had Berntsen zijn collega omschreven als “de grootste klootzak (drittsekk) die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen”. Hij maakte zijn opmerking naar aanleiding van een gesprek met zijn Britse collega over het feit dat de zure regen in Noorwegen voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de Britse industrie. De Britse minister had op zijn beurt de Noorse walvisvaart gehekeld. Maandag hebben de twee ministers het voor het begin van de conferentie in Oslo goed gemaakt. “We zijn weer goede vrienden”, aldus Gummer die zijn arm om de schouder van Berntsen sloeg. “Waarom zou ik wrok koesteren? We zitten allebei in de politiek”, reageerde de Noorse minister, waarna ze arm in arm het hotel binnenliepen waar de conferentie wordt gehouden. (Reuter, AFP)