53% Haagse werklozen heeft geen kans op baan

DEN HAAG, 15 JUNI. Van de werklozen in de gemeente Den Haag die een bijstandsuitkering ontvangen, maakt 53 procent geen enkele kans meer op een gewone baan. Dit blijkt uit een onderzoek van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten dat vanmiddag aan de Haagse wethouder A. van Kampen is aangeboden.

Deze groep is ongeveer 14.500 personen groot. Hun produktiviteit is te laag voor de eisen die de markt stelt of ze kunnen door medische, psychische en/of sociale belemmeringen niet aan de slag. Iets minder dan de helft van deze groep komt nog wel in aanmerking voor een banenpoolplaats of voor werk via de Sociale Werkvoorziening. Het moet dan volgens de onderzoekers wel mogelijk worden ook in deeltijd via een banenpool te werken.

Een ander deel van de groep die op de gewone arbeidsmarkt kansloos is, is nog wel geschikt voor maatschappelijke activiteiten als vrijwilligerswerk. De ambtenaren bevelen aan dat op deze mensen dan wel enige druk wordt uitgeoefend om in elk geval een aantal uren maatschappelijke activiteiten te verrichten en dat daarvoor in de Algemene Bijstandswet regelingen worden afgesproken.

Van het werklozenbestand met een bijstandsuitkering geldt voor 29 procent dat zij zelfs niet in beperkte mate kunnen worden geactiveerd, ook niet tot maatschappelijke activiteiten. Het gaat veelal om ouderen die, omdat ze de 57jaar zijn gepasseerd, ook niet meer de plicht hebben zich voor de arbeidsmarkt beschikbaar te stellen. Verder gaat het om personen met medische, psychische of sociale problemen.

Van het Haagse bestand is 47 procent nog wel geschikt voor een reguliere baan. Voorwaarde is dat er voldoende banen zijn waarvoor een geringe opleiding is vereist. Want 65 procent van deze groep heeft slechts lagere school en eventueel een afgebroken LBO- of MAVO-opleiding. Van de 47 procent werklozen die nog wel aan een gewone baan zouden kunnen komen, geldt voor bijna de helft dat eerst andere maatregelen nodig zijn: zij moeten zich bijvoorbeeld laten scholen.