'Wereldoorlog om Bosnië mogelijk'

SARAJEVO, 14 JUNI. De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, heeft gezegd dat een eenzijdige opheffing van het wapenembargo tegen de Bosnische moslims tot een wereldoorlog kan leiden.

Doelend op recente resoluties in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zei Kozyrev na een onderhoud met de Bosnisch-Servische leider Karadzic: “Als het Amerikaanse parlement zulke stappen neemt schept dat een nieuwe politieke situatie. Het is zeker de weg naar een nieuwe wereldoorlog.”

De gevechten in de moslim-enclave Bihac tussen Bosnische regeringstroepen en aanhangers van moslim-'rebel' Fikret Abdic kunnen het bestand in Bosnië in gevaar brengen, vooral als de Bosnische en Kroatische Serviërs zich met deze strijd gaan bemoeien. Dat hebben woordvoerders van de Verenigde Naties gezegd. Gisteren werd in Bihac opnieuw gevochten tussen moslims die trouw zijn aan het gezag van Sarajevo en aanhangers van Abdic, die vorig jaar de autonomie van Bihac uitriep en wordt gesteund door de Bosnische en de Kroatische Serviërs.

Gisteren boekten regeringstroepen successen. Ze dreven de 'autonomisten' over een breed front terug. Ze namen driehonderd aanhangers van Abdic krijgsgevangen.

De VN maken zich grote zorgen over het feit dat twee Servische tanks Abdic' troepen gisteren te hulp zijn geschoten en over de mogelijkheid van een grootscheepse Servische interventie als het regeringsleger de stad Pecigrad, die in handen is van Abdic, aanvalt. Als het tot een dergelijke interventie komt, komt het bestand elders in Bosnië in gevaar.

Elders in Bosnië bleef het gisteren rustig, incidentele schendingen van het bestand daargelaten. De opperbevelhebber van de VN-vredesmacht UNPROFOR, generaal Rose, hekelde gisteren de aanval die de Kroaten zondag op Brcko pleegden als “verachtelijk”. De Bosnische Kroaten schoten toen zes granaten af op het centrum van Brcko, dat zich in handen van de Bosnische Serviërs bevindt. (Reuter)