Twee maanden voor onderzoek burgemeester

MAASTRICHT, 14 JUNI. Het openbaar ministerie moet de van corruptie verdachte PvdA-burgemeester van Brunssum, H. Riem, binnen twee maanden dagvaarden, zo heeft de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank gisteren besloten.

Daarmee heeft de rechtbank een verzoek ingewilligd van de advocaat van Riem om haast te maken met het gerechtelijk vooronderzoek. Het vooronderzoek tegen Riem begon in april 1993. Riem kwam in opspraak omdat justitie hem verdenkt van het aannemen van steekpenningen van baggermaatschappijen toen hij lid was van het Limburgse college van Gedeputeerde Staten. Verder zou hij ambtsgeheimen aan ondernemers hebben verstrekt en als burgemeester van Brunssum valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Justitie verdenkt ook vier wethouders en gemeentesecretaris van Brunssum van valsheid in geschrifte. Om hun burgemeester in bescherming te nemen, zouden ze notulen van het college van B en W hebben geantedateerd.