Textielbranche: korter werken voor zelfde loon

ROTTERDAM, 14 JUNI. De vakbonden hebben met de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) een akkoord bereikt over een tweejarige CAO, die niet voorziet in een loonsverhoging, maar wel in een werkweek die wordt teruggebracht van 36 naar 35 uur.

Het akkoord geldt voor 22.000 mensen die werken in kledingzaken behorend tot winkelketens. De cao heeft een looptijd van 1 april dit jaar tot 1 april 1996. De verkorting van de werkweek wordt op 1 juli volgend jaar van kacht. Voor de mensen die in deeltijd werken zal dat veelal neerkomen op een loonsverhoging. De FNV Dienstenbond wil de verkorting van de werktijd zoveel mogelijk gestalte geven in vierdaagse werkweken. De FNV Dienstenbond heeft gisteren de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de bijna 30.000 werknemers bij het GAK en de bedrijfsverenigingen afgebroken. De andere drie bonden, de Unie BLHP, de Dienstenbond CNV en de VHP, zetten het overleg voort.

De FNV-bond is weggelopen uit onvrede met de in zijn ogen afwachtende opstelling van de werkgevers om werkgelegenheid te behouden. De vakbond eist onder meer een allesomvattend werkgelegenheidsplan voor de sector. Ook vindt hij dat het acuut dreigende ontslag voor ruim 200 werknemers van de bedrijfsvereniging voor het bakkersbedrijf (BVB) van de baan moet. Volgens de FNV Dienstenbond is hierover met de werkgevers, verenigd in de Kring van Directeuren, geen gesprek mogelijk.

De andere bonden denken echter dat weglopen uit het CAO-beraad helemaal geen oplossing biedt om deze problemen het hoofd te bieden. Zij hopen de werkgevers alsnog door overleg op andere gedachten te brengen.