Staking legt spoor in Groot-Brittannië plat

LONDEN, 14 JUNI. Ook Groot-Brittannië heeft spoorproblemen. Vanaf vanavond tien uur rijden er vrijwel zeker geen treinen meer. Seinwachters beginnen vannacht aan de eerste van een serie stakingen van 24 uur, die zijn gericht op substantiële loonsverhoging.

Railtrack, de maatschappij die sinds kort het spoornetwerk van het te privatiseren British Rail heeft overgenomen, biedt 2,5 procent. De seinwachters hebben ingezet op 11 procent. De vertegenwoordigers van de spoorwegvakbond RMT liepen gisteren na zeven minuten al weg uit het overleg met de nieuwe werkgever.

De spoorwegstaking is de derde dit jaar. In april lag het treinverkeer twee maal 24 uur plat wegens gereduceerde werkgelegenheid. De voorspelde chaos op de weg bleef toen beperkt omdat veel werknemers een lang weekeinde namen. Dit keer dreigt het treinverkeer ontwricht te blijven tot donderdagmorgen. Eén groep reizigers die wordt getroffen zijn de bezoekers van de races in Ascot, morgen - voor zover die niet toch al van plan waren met de Rolls Royce te komen.

De achtergrond van de actie is een herziening van de indeling in salarisschalen, een proces dat al zeven maanden gaande is. De seinwachten klagen dat hun salaris is achtergebleven bij dat van andere groeperingen. De vakbond zegt dat Railtrack, dat pas twee maanden geleden in bedrijf kwam, schandelijk heeft geopereerd door een aanvankelijk bod van 5,7 procent salarisverhoging in te trekken. Railtrack ontkent dat, maar maakt duidelijk dat het graag verder wil onderhandelen. De maatschappij wil de salarissen koppelen aan opgevoerde produktiviteit. Daartegen verzetten zich weer de bonden. Volgens hen is de produktiviteit onder de seinwachters al zover verbeterd dat er op de King's Cross-lijn naar Schotland nu nog maar acht seinhuizen zijn, vergeleken met 181 in 1970.

    • Hieke Jippes