Robeco lanceert hightech obligatiefonds

ROTTERDAM, 14 JUNI. De Rotterdamse beleggingsgroep Robeco brengt een nieuw belegingsfonds op de markt, dat actief gebruik zal maken van moderne financiële derivaten en leningen. Dit heeft Robeco vanmorgen meegedeeld.

Het zogenoemde Lux-o-rente fonds zal het kapitaal in de internationale obligatiemarkt steken. Om fiscale redenen is het fonds in Luxemburg gevestigd. Het fictieve rendement, dat de fiscus in de regel van toepassing laat zijn op in het buitenland gevestigde obligatiefondsen met Nederlandse deelnemers, kan volgens Robeco grotendeels worden vermeden, omdat het fonds geen rentewinst wil maken, maar alleen koerswinst.

Het fonds wil profiteren van renteverschillen tussen leningen en beleggingen in verschillende valuta's. Door gebruik te maken van geleend geld, waarover rente wordt betaald, wil Robeco de ontvangen couponrente op de obligatieportefeuille tegen de betaalde rente wegstrepen en mikt vrijwel alleen op onbelaste koerswinst.

'Hedge'-technieken met behulp van opties, rentetermijncontracten, valutatermijncontracten en ruilcontracten voor rentestromen (renteswaps) moeten volgens Robeco het rendement verder optimaliseren. Met het gebruik van leningen en derivaten lijkt Lux-o-rente op de met name Amerikaanse hedge-funds, die met relatief weinig eigen vermogen in staat zijn veel kapitaal in te zetten. Een woordvoerder van Robeco zei vanmorgen dat die vergelijking niet opgaat. Wel heeft het fonds een 'hoger risicoprofiel' dan de overige obligatiefondsen van de Robeco-groep. Het fonds heeft een zogenoemd open end-karakter, dat betekent dat Robeco zorgt dat de beurskoers de waarde van de beleggingen weergeeft.