Oude mensen

In NRC Handelsblad van 8 juni beëindigt Ileen Montijn haar verhaal met de volgende alinea: “Alleen oude mensen, die vind ik nog steeds vies, nou ja héél oude mensen.” Enige jaren schreef Yvonne Kroonenberg ook een denigrerend artikel over oude mensen. Deze dames realiseren zich blijkbaar niet dat ze ooit ook eens bij 'deze vieze oude mensen' zullen behoren.

    • H. Bekkers