Lubbers naar Mitterrand over Brussel

DEN HAAG, 14 JUNI. Premier Lubbers praat vanmiddag met de Franse president Mitterrand over zijn kandidatuur voor de Europese Commissie. Lubbers probeert hem te overtuigen nadat Parijs een voorkeur voor de Belgische premier Dehaene te kennen heeft gegeven. De Belgische ex-premier Wilfried Martens spreekt dit weekeinde met de premiers van de Benelux-landen over het voorzitterschap van de Europese Commissie. Hij wil dat de drie landen één kandidaat naar voren schuiven.

Kringen rondom Lubbers geven aan dat het gesprek met Mitterrand van groot belang is om te peilen hoe sterk de voorkeur van Frankrijk voor Dehaene is. De Franse premier Balladur sprak zich uit voor Dehaene, maar voegde eraan toe dat zijn regering niet tegen Lubbers als zodanig is. Dehaene was in Franse ogen “een natuurlijke keuze”. Ook de Duitse kanselier Kohl heeft volgens diplomatieke kringen een voorkeur voor Dehaene.

Volgens waarnemers moet de Belgische regering spoedig laten weten of Dehaene kandidaat is. Kohl heeft nog niet laten blijken hoe sterk zijn weerstand tegen Lubbers is. Volgende week woensdag vergadert de Europese Volkspartij (EVP), onder leiding van Martens, in Brussel over de kandidatuur.