Kamerlid Rozenblad verstrekte onjuiste CV

DEN HAAG, 14 JUNI. Het PvdA-Kamerlid E. Rozenblad heeft in zijn curriculum vitae onjuiste gegevens gezet en de PvdA zo een verkeerd beeld gegeven van zijn achtergrond. Hij stelde ten onrechte een diploma kandidaatsrechten van de Universiteit van Amsterdam te bezitten en een propaedeuse economie van de Vrije Universiteit. “Wij spreken vandaag met Rozenblad over de onjuiste informatie en de mogelijke gevolgen”, aldus een woordvoerder van de PvdA.

De PvdA zegt gisteren voor het eerst te hebben vernomen dat Rozenblad zijn curriculum vitae van verkeerde gegevens had voorzien. “Er staan inderdaad aantoonbare onjuistheden in”, aldus de PvdA. “We willen eerst weten wat de redenen daarvoor zijn”. Partijvoorzitter F. Rottenberg spreekt met Rozenblad. Het is nog niet duidelijk of hij zijn Kamerlidmaatschap zal moeten opgeven.

Rozenblad geeft toe dat hij onjuiste informatie heeft verstrekt, maar zegt zich daarvan “niet bewust” te zijn geweest. “Ik deed dit niet om een politieke baan te krijgen, want ik ben door de PvdA gevraagd. Ik was te goeder trouw”, zei het nieuwe PvdA-Kamerlid desgevraagd.

De PvdA zocht Rozenblad - zelfstandig organisatie-adviseur - vorig jaar aan als kandidaat-Kamerlid voor de verkiezingen van 3 mei. Rozenblad kreeg van de kandidatencommissie een verkiesbare 26ste plaats en gaf zijn gegevens aan het PvdA-kantoor op. Hij schrijft zijn kandidaatsrechten te hebben voltooid aan de Universiteit van Amsterdam en propaedeuse economie bij de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit (VLVU). De Universiteit van Amsterdam spreekt dit tegen en ook bij de VLVU kreeg Rozenblad geen diploma.

Rozenblad stelde bovendien dat hij van 1979 tot 1983 directielid was van de van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Deze universiteit spreekt dit echter ook tegen. Hij blijkt in de bibliotheek van de universiteit te hebben gewerkt.