Eind juli zekerheid over toekomst van Multi Terminals

ROTTERDAM, 14 JUNI. Uiterlijk eind juli beschikken de directie van het noodlijdende Rotterdamse overslagbedrijf Multi Terminals Waalhaven en de vakbonden over een rapport waarin de mogelijkheden voor de toekomst van het bedrijf worden geschetst. In overleg tussen de directie van MTW, de vereniging van havenwerkgevers SVZ en de vakbonden is afgesproken dat de bonden daarvoor een deskundige aanzoeken.

De organisaties hebben inmiddels onderzoeker W. Smit benaderd. Smit heeft een onafhankelijk adviesbureau en speelde in het verleden vaker bij arbeidsconflicten in de Rotterdamse haven een rol. Werkgevers en de bonden hebben tevens vastgelegd dat bij de reorganisatie van MTW geen gedwongen ontslagen vallen, conform het akkoord van november 1993.

Tevens moet het moederbedrijf Pakhoed een rol spelen bij het oplossen van de problemen bij de zwaar verlieslijdende dochter, bijvoorbeeld bij het herplaatsen van overtollig geworden werknemers. MTW leed vorig jaar een verlies van acht miljoen gulden. Naar verwachting is dat dit jaar tien miljoen.

Bij MTW werken op dit moment nog 140 mensen. Pakhoed wil het overslagbedrijf afslanken en vervolgens aan een gegadigde verkopen. Bij de werknemers van MTW bestaat een enorm wantrouwen over alles wat met betrekking tot hun toekomst wordt voorgesteld. De afgelopen tijd hebben werknemers van MTW diverse keren wegblokkades opgeworpen in het Rotterdamse havengebied en bij het hoofdkantooor van de SVZ.

Bestuurder Verroen van de Vervoersbond FNV noemt het het nu bereikte akkoord het maximaal haalbare. Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met kaderleden van zijn bond bij MTW, maar die reageerden volgens Verroen “niet enthousiast”.

Opmerkelijk is in ieder geval dat de vakbonden geheel zelfstandig een deskundige mochten aanwijzen die aanbevelingen voor de toekomst gaat doen. De aangezochte Smit krijgt volledig inzage in de bedrijfsvoering van MTW. Van werkgeverszijde probeert men op deze wijze het immense wantrouwen in het bedrijf enigszins te pareren.