De Vries wil meer jeugd in bedrijven

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister De Vries (sociale zaken) wil dat meer jongeren via de Jeugdwerkgarantiewet in de marktsector aan het werk komen. Hij heeft bovendien vandaag een stuurgroep ingesteld die voorstellen moet doen om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze stuurgroep staat onder voorzitterschap van ex-staatssecretaris Ter Veld.

De Vries vindt dat het landelijk bestuur van de arbeidsbureaus, het CBA, zijn verzet moet opgeven tegen het meer openstellen van de marktsector voor JWG'ers (jongeren die nadat ze een jaar van school zijn of een jaar werkloos er niet in zijn geslaagd zelf een baan te vinden). Hij denkt daarom aan een ministeriële regeling om dit af te dwingen. Weliswaar passen vrijwel alle arbeidsbureaus de JWG-regeling al op de marktsector toe, maar onder zulke strikte voorwaarden dat dit “nog geen wezenlijke bijdrage” heeft opgeleverd om te voorkomen dat JWG'ers zonder werk zitten.

De Vries wijst er in een nota aan de Tweede Kamer op dat de jeugdwerkloosheid sinds 1992 weer aan het stijgen is, tot inmiddels ongeveer 126.000 jonge werklozen. De arbeidsmarktpositie van jongeren is volgens de minister structureel verslechterd. De minister vindt ook dat de arbeidsbureaus te weinig doen om te voorkomen dat jongeren in de JWG terechtkomen. Met een betere inspanning in het eerste jaar hadden de arbeidsbureaus voor een kwart van deze jongeren kunnen voorkomen dat ze in de JWG belandden, aldus De Vries. Door het aanstellen van speciale jeugdconsulenten en door meer jongeren naar het leerlingwezen te verwijzen, kunnen de arbeidsbureaus meer jongeren aan werk of aan scholing helpen, denkt De Vries. Het CBA heeft inmiddels de arbeidsbureaus gevraagd streefcijfers vast te stellen, zodat het jaarlijks kan toetsen of ze voor voldoende jongeren bemiddelen. De minister vindt overigens ook dat de werkgevers in de collectieve sector, zoals gemeenten en ministeries, meer JWG'ers in dienst moeten nemen.

Volgens onderzoek is er een grote groep jongeren, naar schatting 80.000, die in het geheel niet meer door een arbeidsbureau worden bereikt. Zij schrijven zich niet in, hebben geen baan en volgen ook geen onderwijs. Het gaat hierbij vermoedelijk vooral om allochtone meisjes en vrouwen.

Nog dit jaar moet het ministerie een advies krijgen van de vandaag ingestelde stuurgroep om meer allochtonen aan het werk te krijgen. De Vries wijst erop dat hun positie op de arbeidsmarkt nog steeds gebrekkig is, terwijl afgesproken maatregelen volgens hem te weinig in de praktijk worden gebracht. Daarom wil hij een onafhankelijk advies. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van bedrijven, arbeidsbureaus en de Islamitische Raad Nederland.