Conflict met PTT over Friese namen

DOKKUM, 14 JUNI. De Friese gemeente Dongeradeel wil een gerechtelijke procedure aanspannen tegen de PTT omdat die weigert Friestalige straatnamen in haar bestanden en telefoonboeken op te nemen. De gemeente is de “arrogante en halsstarrige houding van de PTT meer dan beu”, aldus J. van der Meer van de gemeente. In 1985 werd, na een herindeling, besloten alle Nederlandse straatnamen om te zetten. De PTT kreeg vijf jaar om de Friese namen door te voeren. In 1991 vroeg de gemeente dit opnieuw, maar zonder resultaat. Eerder startte de gemeente Tytsjerksteradiel een bodemprocedure tegen de PTT om dezelfde reden. De gemeente verloor, onder meer omdat de PTT een te korte overgangsperiode was gegund.