'VS voor 'milde' sancties tegen Noord-Korea

WASHINGTON, 13 JUNI. Hoge Amerikaanse functionarissen hebben gisteren de voorgenomen sancties tegen Noord-Korea nader gespecificeerd als dat land blijft bij de weigering zijn nucleaire installaties op bevredigende wijze aan internationale inspectie te onderwerpen.

De Noordkoreaanse leider Kim Il Sung herhaalde gisteren zijn aanbod voor volledige inspectie in ruil voor Amerikaanse diplomatieke erkenning en economische hulp.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Walter Mondale, liet doorschemeren dat de Verenigde Staten economische sancties zullen treffen en dat Washington niet zal buigen voor de Noordkoreaanse dreiging met oorlog, in reactie op te nemen sancties. Mondale zei ervan uit te gaan dat Japan zal uiteindelijk zal instemmen met het stopzetten van de grote uitvoer van Westerse valuta naar Noord-Korea door de Koreaanse gemeenschap in Japan. Maar hij stelde Pyongyang nog steeds “veel goede dingen” in het vooruitzicht, wanneer het land alsnog inbindt.

Volgens de Amerikaanse staatssecretaris van buitenlandse zaken, Robert Gallucci, heeft moet er “meer dan één fase” zijn in de sancties, zodat Noord-Korea wordt afgeschrikt van “verdere stappen”. Galucci wil een voorzichtige aanpak, met milde economische sancties, en het verder opschorten van de technische hulp van de Verenigde Naties aan Noord-Korea. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de VN stopte vorige week zijn technische hulp aan Noord-Korea. Noord-Korea dreigde de laatste twee inspecteurs van het IAEA uit te wijzen, maar dat is nog niet gebeurd. Als die internationale inspecteurs wel worden weggestuurd, zal de Amerikaanse regering hardere stappen overwegen, zei Gallucci gisteren. Hij noemde dat een “heel gevaarlijke ontwikkeling”.

De regering van China, van waaruit de belangrijkste aanvoer naar Noord-Korea komt, voelt weinig voor sancties en zal ten hoogste geen veto uitbrengen op sancties door de Veiligheidsraad.

Sommige Amerikaanse Congresleden vinden dat er meteen harde sancties moeten worden opgelegd. De Republikeinse senator John McCain wil zelfs de kerncentrale door Amerikaanse vliegtuigen laten bombarderen. “Ik weet wat ze begrijpen en dat is de dreiging met uitroeiing”, zei hij over Noord-Korea. Hij vindt dat de tijd van praten te lang heeft geduurd. De Amerikaanse regering heeft “geschenk na geschenk beloofd en ze hebben concessie na concessie gedaan”, zei hij. Hij vindt het alternatief van een Noordkoreaans kernwapen dat Seoul kan raken gevaarlijker dan de risico's van een preventieve Amerikaanse aanval.

Amerikaanse functionarissen hebben er geen idee van hoe Kim Il Sung zal reageren op eventuele sancties. Formeel heet het dat de Noordkoreaanse leider zich niet in de vernietiging zal willen storten. De CIA analyseren de psyche van de leider op afstand. Feitelijk weet niemand wat zijn bedoelingen zijn. In het weekblad Time stond vorige week een oorlogsscenario opgenomen voor Korea. Alle deskundigen zijn het erover eens dat het aantal Amerikaanse doden bij een Noordkoreaanse aanval op Zuid-Korea aanzienlijk zullen zijn.

    • Maarten Huygen