Veiligheidsdiensten Rusland worden ingezet bij strijd tegen criminaliteit

MOSKOU, 13 JUNI. De Russische veiligheidsdiensten worden ingeschakeld bij de bestrijding van de criminaliteit. De leiders van alle regeringsinstanties die zich met de misdaadbestrijding bezighouden ontvouwden zaterdag een ambitieus plan ter bestrijding van de criminaliteit. Met het programma is een bedrag van vijf biljoen roebel (2,5 miljard dollar) gemoeid.

Het programma beoogt een eind te maken aan zowel de economische misdaad, zoals fraude en belastingontduiking, als de talrijke misdrijven tegen individuen. Door de economische misdaad te bestrijden, hoopt de regering tenminste tien biljoen roebel (vijf miljard dollar) aan belastinggelden te kunnen innen. Van de bestrijding van misdrijven tegen individuen verwacht de regering grote politieke en sociale voordelen. Het doel is vooral, zo zei Vladimir Roebanov, vice-voorzitter van de Veiligheidsraad, “het gevoel van veiligheid en orde te herstellen”.

Volgens recente opiniepeilingen ziet 51 procent van de Russen de bestrijding van de criminaliteit als de eerste prioriteit van de regering. Een op de vier Russen vindt dat de regering te weinig doet om de misdaad te bestrijden.

President Jeltsin heeft de criminaliteit vrijdag bestempeld als “de plaag van Rusland”. Vorig jaar werden in Rusland 513.900 gewelddadige misdaden zoals moord, verkrachting en roofovervallen geregistreerd, tegen 415.800 in 1992. Dat komt neer op een toename van 23,5 procent binnen één jaar.

Zaterdag werd op een persconferentie meegedeeld dat de Federale Contraspionagedienst - een afdeling van de vroegere KGB - en het ministerie van binnenlandse zaken, twee instanties die bij de misdaadbestrijding tot nu toe langs elkaar heen hebben gewerkt, hun beleid gaan coördineren en gezamenlijk initiatieven gaan ontplooien in de bestrijding van de criminaliteit. De Federale Contraspionagedienst zal weer afdelingen voor de bestrijding van terrorisme en corruptie krijgen. Het Russische leger zal personeel en enkele bases ter beschikking stellen van de misdaadbestrijding. De regering zal zich bovendien met het parlement verstaan om orde op zaken te stellen bij de wetgeving op het gebied van misdaadbestrijding; de huidige wetgeving, zo werd zaterdag gezegd, maakt een effectieve bestrijding van de criminaliteit onmogelijk. In de wetgeving komen bijvoorbeeld het schoonwassen van geld en het vormen van benden niet voor; ook bestaan er geen bepalingen die het de justitie mogelijk maken getuigen te beschermen. (AP)