Spaanse winst voor groothandel Unigro

Unigro (groothandel, supermarkten) heeft zijn groepsstructuur gewijzigd en daardoor een bijzonder netto resultaat van 16 miljoen gulden behaald. Als gevolg daarvan is het netto groepsresultaat in het per 31 januari afgesloten boekjaar gestegen van 33,2 miljoen gulden naar 47,1 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is gelijk gebleven op 45 miljoen gulden. Het buitengewoon resultaat hangt samen met de overheveling (en aanpassing van de waarderingsgrondslagen) van de Spaanse activiteiten van de ene holding van Unigro-eigenaar Albada Jelgersma (Unigro Beheer) naar een andere, namelijk Unigro.