Rodamco rekent op winst van 534 miljoen in '94/95

ROTTERDAM, 13 JUNI. Vastgoedfonds Rodamco verwacht over boekjaar 1994/1995 een totaal resultaat bij gelijke valutawaarde van 534 miljoen gulden. Dat is 200 miljoen meer dan in het afgelopen boekjaar. Die winst stak af tegen de 505 miljoen gulden verlies die Rodamco over 1992/1993 boekte.

Dit heeft Rodamco-bestuurder, dr. J. Kremers, meegedeeld. Het totaal resultaat bestaat voornamelijk uit de netto winst, die bij Rodamco vooral is opgebouwd uit huurinkomsten, en de herwaarderingen. De netto winst is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven en zal ook in het lopende jaar weinig veranderen.

De grote verandering zit in de waardering van het vastgoed in Engeland en de Verenigde Staten. Vorig jaar schreef Rodamco hierop nog dramatisch af, nu laten deze landen een waardestijging zien. In het afgelopen jaar stond de waarde van kantoren en winkels in continentaal Europa echter zwaar onder druk (minus 9 procent). Dit boekjaar verwacht Kremers dat aan die waardedaling vrijwel een einde is gekomen.

Rodamco, dat twee jaar geleden door een grote transactie met het ABP van 1,5 miljard gulden een van de meest kapitaalkrachtigste vastgoedfondsen ter wereld werd, bezit nog steeds ruime liquiditeiten. “Dat betekent niet dat we uit onze neus hebben zitten eten”, zo verzekerde Kremers. Er is ruim 1,3 miljard gulden geïnvesteerd, vooral in winkels in Australië. Door ingehouden winst, emissies en leningen beschikt het fonds momenteel over 1,9 miljard gulden aan liquiditeiten. Door de druk op de rente leveren die liquiditeiten niet meer zoveel op als in het verleden. “Ik sta dan ook niet te springen om nieuwe institutionele beleggers toe te laten, of het moet gaan om specifieke gebieden”, aldus Kremers.

Rodamco heeft in het verleden laten uitzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor een notering op Wall Street, maar toen Kremers hoorde dat hij dan wel 1 miljard dollar zou ophalen, schrok hij. “We moeten wel een vastgoedfonds blijven en geen bank.”

Rodamco is de afgelopen jaren gaan samenwerken met vier grote partijen: ABP, Pensioenfonds Metaal, Pensioenfonds Omroep en Vendex. “Deze nieuwe structuur biedt ons veel meer mogelijkheden dan vroeger toen wij open-end waren”, aldus Kremers, die verwees naar de noodgedwongen afgesloten periode dat Rodamco alle aandelen inkocht tegen intrinsieke waarde.

Het kost Kremers moeite om passende projecten te vinden. Hij is al jaren bezig in het Verre Oosten, maar na de aanvankelijke miljardenklapper met Westfield in Australië bleef het stil. De eigenaar van Westfield, de familie Lowy, had interesse in Taiwan, maar daar voelde Kremers niet voor. Nu zijn de verwachtingen hoog gespannen voor investeringen in Indonesië, Singapore en Hongkong. Kremers verwacht daar dit jaar nog mededelingen over te kunnen doen.