Recordomvang beleggingen

ROTTERDAM, 13 JUNI. De beleggingen van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen hebben vorig jaar een nooit eerder vertoonde omvang bereikt van bijna 700 miljard gulden. Dat is ongeveer 47.000 gulden per inwoner van Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend, dat de beleggingen in twee jaar tijd met 100 miljard zijn toegenomen tot 695 miljard gulden. De versnelde groei van de beleggingen - de vorige sprong met 100 miljard vergde drie jaar - wordt veroorzaakt door de hausse op de kapitaalmarkten, waar de koersen van aandelen en obligaties vorig jaar uitzonderlijk zijn gestegen.

Het meest namen de beleggingen toe bij de verzekeraars, van 174,3 naar 212,3 miljard gulden, die nu de grootste beleggers zijn. De onderhandse leningen vormen nog steeds de belangrijkste belegging maar zijn wel afgenomen van 256,5 naar 245,4 miljard gulden. De grootste stijging vertoonden de aandelen (van 92,3 naar 134,4 miljard gulden) en de obligaties (113,3 naar 160,8 miljard).