Rebellen Mexico wijzen voorstel vredesakkoord af

MEXICO-STAD, 13 JUNI. De Mexicaanse rebellengroep EZLN heeft het door de regering voorgestelde vredesakkoord zaterdag verworpen. Zij beloofde echter de wapens niet op te nemen als de presidentsverkiezingen van 21 augustus eerlijk zullen verlopen. De rebellen, merendeels arme Maya-indianen uit de zuidelijke provincie Chiapas, zeiden te streven naar “de dood van het huidige politieke systeem”, dat zij verantwoordelijk houden voor de discriminatie en armoede waartegen zij op 1 januari van dit jaar in opstand kwamen. Bij de gevechten met hetr regeringsleger vielen volgens officiële cijfers 159 doden.

De rebellen eisen meer zelfbestuur, juridische hervormingen en erkenning van hun culturele status. Na onderhandelingen in kwam de Mexicaanse regering in maart deels aan hun eisen tegemoet. Het EZLN riep op tot een “nationale dialoog met alle progressieve krachten” om te komen tot “democratie, vrijheid en gerechtigheid voor alle Mexicanen”. Sommige politieke waarnemers vrezen dat de regering haar beloften voor hervormingen niet zal nakomen en tijdens de presidentsverkiezingen opnieuw zal frauderen om haar macht te handhaven. (AFP, Reuter)