'Paars' is het eens over 13 mld bezuinigingen

DEN HAAG, 13 JUNI. De onderhandelaars over een paars kabinet zijn het inmiddels eens over een bedrag van dertien miljard gulden aan ombuigingen. Dit blijkt uit een lijst die de drie informateurs eind vorige week hebben opgesteld.

Aan bezuinigingen op de rijksbegroting is 6,9 miljard gulden aan maatregelen opgesomd. Op de sociale zekerheid is tot nu toe afhankelijk van de invulling 5,8 a 6,1 miljard gulden gevonden. Het gaat hier om bezuinigingen waarover de partijen het eens zijn. Partijen zoeken nu verder naar maatregelen waardoor het bedrag bechikbaar voor lastenverlichting en terugdringing van het tekort nog boven de dertien miljard kan uitkomen.

Het Centraal Planbureau heeft de voorstellen afgelopen weekend doorgerekend. Zowel de ontwikkeling van de werkgelegenheid als van de koopkracht is daarbij aan de orde. Aan de hand van deze berekeningen zullen de onderhandelaars vaststellen hoe hoog het totaal bedrag aan ombuigingen de komende regeerperiode zal worden. Alle betrokkenen gaan er vanuit dat deze week conclusies zullen worden getrokken en definitief het besluit of er al dan niet een paarse coalitie tot stand wordt gebracht.

De onderhandelaars spreken vandaag onder meer over lastenverlichting en hoe het kabinet dit moet financieren alsmede over de arbeidsvoorwaarden bij de overheid.

VVD-leider Bolkestein typeerde de onderhandelingen vanmiddag als “belangrijk, maar nog niet cruciaal”. De partijen streven er nog steeds naar dat half juli in de Tweede Kamer het debat over het regeerakkoord kan worden gevoerd.

Ook buiten het sociaal-economische terrein zijn vertegenwoordigers van PvdA, VVD en D66 bezig met onderdelen voor een regeerakkoord. Er zijn in totaal acht blokken toegedeeld die het het geheel van overheidswerkzaamheden beslaan. Zo wordt onder andere gesproken over milieu en ruimte, het veiligheidsbeleid en de grote steden.

Tijdens een CDA-partijraad afgelopen zaterdag leverde Brinkman kritiek op het feit dat de onderhandelaars uitgaan van te rooskleurige economische groeicijfers. “De onderhandelaars lijken gebiologeerd door de meevallende economische groei,” aldus Brinkman, “Dat is bij blijvend hoge werkloosheid en staatsschuld riskant en daarom rekenden alle verkiezingsprogramma's behoedzaam met vier jaar gemiddeld 1,75 procent groei.” Volgens de CDA-leider “is wel zeker” dat aanvullend beleid nodig is omdat er anders over vier jaar 815.000 mensen werkloos zijn en 850.000 mensen met leven van een wao-uitkering.Tijdens de zaterdag in Bussum gehouden partijraad van de VVD werd andermaal duidelijk dat voor de liberalen vooral de werkgelegenheidsresultaten van een eventueel paars kabinet van cruciaal gewicht zijn. Op de VVD-partijraad in Bussum kreeg Bolkestein opvallend weinig kritische vragen over zijn opstelling in de paarse onderhandelingen tot nu toe. Bolkestein liet zijn partijgenoten wel weten dat met name de concrete invulling van het paarse ombuigingspakket nog steeds een groot probleem was, maar zei ook dat onderhandelingen met het CDA en D66 “tot krek dezelfde problemen” zouden leiden. Hij wees er daarbij op dat een kabinet waarin ook de PvdA is opgenomen, wellicht beter in staat is het maatschappelijk draagvlak voor zo'n ombuigingspakket te vergroten.