Oud zeer tussen schermers

Als het aan de schermbond (KNAS) had gelegen, was Nederland begin volgende maand bij het WK degen voor mannen in Athene niet alleen vertegenwoordigd in het individuele toernooi, maar ook in de landenwedstrijd. Dat was op het laatste moment mogelijk: enerzijds door de mooie achtste plaats van de 20-jarige Wouter den Otter bij het WK jeugd in Mexico, anderzijds doordat de KNAS de norm voor inschrijving op eigen kosten verlaagde. “Samen met Alwin Kardolus”, zegt publiciteitsmedewerkster Annemarie Kochi van de KNAS, “had Den Otter en Michel van der Klip een landenploeg kunnen vormen.”

Waarom gebeurt dat niet?

Omdat Kardolus dat niet wilde. Hij wil zich volledig concentreren op de individuele wedstrijd. Collega's hebben de nodige pressie op hem uitgeoefend, maar hij is niet van gedachten veranderd. De KNAS kan hem niet dwingen. Hij kan terecht aanvoeren dat Nederland niet aan de officiële uitzendingsnormen heeft voldaan. De KNAS kan Kardolus niets verwijten. Andere schermers vinden dat hij weinig loyaliteit toont.

Van der Klip gaat nu niet naar Athene.

Inderdaad, omdat er geen landenploeg wordt gevormd. Hij gaat niet voor het individuele toernooi alléén, zeker niet omdat hij zijn reis zelf moet betalen. Kardolus gaat op kosten van KNAS, omdat hij de norm wel gehaald heeft. Bij dit alles speelt nog iets mee. Van der Klip is lid van de vereniging Des Villiers uit Den Haag. En zoals bekend zijn Des Villiers en Zaal Kardolus uit Zoetermeer, de club van Alwin, van oudsher rivalen. Het botert niet tussen die twee, er is een hoop oud zeer. Kardolus wil niet in één ploeg met een Hagenaar.

Kardolus had graag zijn clubgenoot Ganeff mee naar Athene genomen. Hij is gepikeerd omdat die is gepasseerd.

Ganeff is een goede schermer, maar hij komt weinig in actie. Hij komt beslist niet in aanmerking voor het WK. Zo simpel ligt het.

    • Guido de Vries